Piesakies “Florālie kāzu dekori” meistarklasei!

Patreiz plānotie meistarklašu kursi klātienē no 21.08.-22.08.21.

Pieteikties
Programmas mērķis: Izglītības procesā dod iespējas apgūt zināšanas, prasmes un profesionālās kompetences, kas nepieciešamas izglītojamiem, lai veiktu uzdevumus, kas saistīti ar ar floristikā izmantojamajiem materiāliem, pamattehnoloģijām un floristikas izstrādājumu lietošanu.

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

Kurss veidots uz augstākās  – 3. kvalifikācijas Floristikas speciālista profesijas apguves pamatiem.

  • Florālie kāzu dekori.

Mērķauditorija:

Iesācēji, kā arī tie, kas vienkārši mīl ziedus, gan arī profesionāļiem savu prasmju pilnveidei.

Mācību laiks:

2 dienas (16 stundas).

Mācību uzsākšanas un īstenošanas laiks:

Tiklīdz būs iespējams kursus organizēt klātienes apmācībās, kā arī būs nokomplektēta grupa.

Plānotais mācību laiks – 2021.gada 21.-22.augusts. (sestdiena, svētdiena)

Norise:

Divas dienas, no plkst. 10:00-17:00. (16 stundas).

Mācību maksa:

80.00 eiro  par meistarklases abām dienām.

Mācību maksā ietilpst:

  • teorētiskās mācības,
  • praktiskās mācības;
  • materiāli – daļa iekļauta cenā, pārējais pēc katra vēlmēm. Pirms katra nodarbību cikla tiks sniegti ieteikumi materiālu iegādei.
  • kafijas pauzes (iekļautas cenā).

Iegūstamais izglītības dokuments:

APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi.
Pieteikties
Pieteikties kursiem