Gada balva Būvniecībā Bulduru Tehnikuma viedajam iDārzam

Patiess prieks par Bulduru tehnikuma, zinātnes un industrijas uzņēmumu kopprojektu “Viedais iDārzs”, kas saņēmis augstu vērtējumu konkursa Latvijas Būvniecības gada balva 2022 nominācijā Teritorijas labiekārtošana.

Ikgadējam konkursam Latvijas Būvniecības gada balva 2022 iesniegti 123 pieteikumi 10 nominācijās, aptverot arhitektūras, restaurācijas, teritorijas labiekārtojuma un inženierbūvju projektus no dažādiem Latvijas novadiem.

Projekta vadītāja:

Anta Sparinska
Tālrunis: +371 29446249
E-pasts: anta.sparinska@bulduri.lv

Atzinība būvniecības jomā ir augsts novērtējums Bulduru Tehnikuma – izglītības iestādes zināšanām un prasmēm un drošs pamats jaunas, tehnoloģijas pielietojošas, dārzkopības un ainavu būvtehniķu paaudzes skološanā. Īpaši tika novērtēts Bulduru dārznieku ieguldījums –Martas Saulītes un Elgas Ences pašaizliedzīgais darbs, jo bez ikdienas stādīšanas un kopšanas darbiem krāšni ziedoši dārzi vēl nav iedomājami. Protams, dārzs nebūtu tapis tik skaists bez LBTU ainavu arhitektu Natālijas Ņitavskas un Madaras Markovas dizaina un augu izkārtojuma, kā arī plašā sadarbības partneru un atbalstītāju ieguldījuma. Atzinību nominācijā “Projektu vadītājs 2022” saņēma Dr.biol. Anta Sparinska par izcilu darbu projekta plānošanā un īstenošanā.

“Viedais iDārzs” ir izveidots, lai veicinātu ilgtspējīgu dārzkopības nozares attīstību Latvijā, uzlabotu kultūraugu audzēšanas procesus un radītu telpu, kur Tehnikuma audzēkņiem, ainavu arhitektiem, būvtehniķiem un dārzniekiem apgūt zinības par augu kopšanu, attīstību un ekoloģisko faktoru nodrošināšanu. Šis projekts ir lielisks piemērs, kā tehnoloģijas var tikt izmantotas, lai uzlabotu dārzkopības nozares ilgtspējību un efektivitāti un, kā apvienot tradicionālo zināšanu bāzi ar jaunākajām tehnoloģijām, lai radītu jaunus un inovatīvus risinājumus. iDārzs ir aprīkots ar automātisko laistīšanas un apgaismes sistēmu, kas saslēgta ar Rīgas lidostas meteostaciju. Simetriskās un pļavu tipa dobēs izkārtotas ap 500 ziemciešu un vasaras puķu šķirnes, kopā vairāk kā 12 000 stādi. Augu attīstību un patogēnu izplatību identificē robots “Floksis”, kas aprīkots ar RGB un multispektrālām kamerām. Izveidots daudzveidīgu klājumu un noslodzes izturības celiņu tīkls, elektrisko ierīču lādēšanas punkti.

Projekta īstenošanā piedalījās mācībspēki, zinātnieki un uzņēmēji no SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola”, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, SIA “Stādaudzētava Blīdene”, SIA “Galantus”, SIA “LLDC”, BDR Stādu audzētāju biedrība, SIA “Santeko”, SIA “Landscape Constructions”, SIA “Puķu Lauki”, SIA “Onava”, SIA “Labie Koki”, SIA “Brikers Latvija”.

Viedā idārza izveide saņēma atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta “Autonoma robotizēta platforma Latvijas iDārzs – ilgtspējīgai stādaudzēšanas nozares attīstībai” ievaros un Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrības.