Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais iepirkuma priekšmets

„Grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšana”

ID NR. SIA “BDV” 2018/15

Paredzamais iepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju

CPV kods

79211100-7

Identifikācijas numurs

SIA “BDV” 2018/15

Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju – eis.gov.lv

Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 26. novembrim, plkst. 14:00  Viestura ielā 6, 220. kabinets

Kontakpersona

Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas:

Ludmila Belova, tālr. 29967815, ludmila.belova@bulduri.lv.