Grāmatvedības pakalpojumu sniegšana Bulduru Dārzkopības vidusskolai

Pasūtītājs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” Viestura iela 6, Jūrmala

Paredzamais iepirkuma priekšmets

Grāmatvedības pakalpojumu sniegšana Bulduru Dārzkopības vidusskolai

Paredzamais piepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām pielikumā

CPV kods

79211000-6

Identifikācijas numurs

BDV 2016/04

Paredzmā līgumcena Ls (bez PVN)

Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām pielikumā

Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta

Viestura iela 6, Jūrmala

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām pielikumā

Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2016.gada 4.aprīlim, plkst. 12:00  Jūrmalā, Viestura  ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220. kabinetā iepirkumu komisijas sekretārei vai atsūta pa pastu

Kontakpersona

Papildus informāciju par iepirkumu iespējams saņemt pie iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Dzintara Lorenca (tālr.28351810,tālr./ fakss 67753135, e–pasts – bulduri@bulduri.lv)

Pielikumi