Pārtraukts

1. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību korpusa telpu remonts
3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
4. CPV kods 45000000-7
5. Identifikācijas numurs BDV-2018/4
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2018.gada 7.maijam, plkst. 14.00  elektroniski www.eis.gov.lv
10. Kontakpersona Edgars Logins, tālrunis 29217338, edgars.logins@bulduri.lv.

Pielikumi:

(Kļūdas labojums: 2.7.1. punkta trešajā daļā izslēgt vārdus: “jāievieto Nolikuma minētajā Pretendenta piedāvājuma aploksnē”)

 Lēmums

Nolikums

Tāmes forma

Telpu plāni

Prasibas laboratorijam 1.stavs

Telpu izkārtojums nepieciešamās prasības 1.stavs

Telpas shēma kopējā 1.variants

Telpas shēma kopējā 2.variants

SKS plāni

SKS apjoms

SKS apliecinājums

Laboratorijas kabinetu tehniskās prasības