Pārtraukts

Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets „Grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšana”

ID NR. SIA “BDV” 2018/14

3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
4. CPV kods 79211100-7
5. Identifikācijas numurs SIA “BDV” 2018/14
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 27. novembrim, plkst. 14:00  Viestura ielā 6, 220. kabinets
10. Kontakpersona Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas:

Ludmila Belova, tālr. 29967815, ludmila.belova@bulduri.lv.