Informatīva tikšanās ar ZM Valsts sekretāru

14.janvārī Bulduru Dārzkopības vidusskolā (BDV) viesojās Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretārs Raivis Kronbergs, lai iepazītos ar skolas darbību un pārrunātu nākotnes attīstības plānus. Valsts sekretāru Bulduros uzņēma BDV valdes loceklis Rafaels Joffe, kas veica informatīva rakstura iepazīstināšanu skolas telpās, laboratorijās un mācību siltumnīcās.

R.Joffe informēja par skolas attīstības plāniem un 2021./2022. mācību gada pieaugošiem jauno izglītojamo uzņemšanas rādītājiem dārzkopības programmās.

Kā atzīmēja R. Joffe: “Līdz ar pastiprinātu jauno izglītojamo interesi un vēlmi mācīties dārzkopības nozarē, ir nepieciešami atjauninājumi skolas infrastruktūrā, tostarp dienesta viesnīcu atjaunošanā, kā arī mūsdienu prasībām atbilstošā materiāltehniskajā nodrošinājuma papildināšanā. Arī nākamajam mācību gadam ir izvirzīts progresējošs jauno izglītojamo skaita pieaugums līdz ar to, spēsim uzņemt vairāk motivētus jauniešus, kuri ir ieinteresēti uzsākt mācības tieši dārzkopības jomā. Labākajiem skolas absolventiem ir visas iespējas turpināt izglītoties Latvijas Lauksaimniecības Universitātē budžeta ietvaros, jo abās izglītības iestādēs mācības ir pakārtotas pēctecīgi.”

Kā viens no svarīgākajiem Bulduru Dārzkopības vidusskolas stratēģiskajiem mērķiem ir izveidot to kā Baltijas dārzkopības mācību ekselences centru. Kas nākotnē piedāvās augstas kompetences apmācības vērstas uz dārzkopības un lauksaimniecības industrijas attīstību. Apmācības ietvers dārzkopības nozares vajadzībām īstenojamos pētniecības darbus, kas būs veicami skolas laboratorijās (nākotnē – Bulduru biotehnoloģiju centrs) un tālāko apmācību ciklu vēl augstākā Latvijas un Eiropas līmenī.

Tikšanās laikā valsts sekretārs iepazinās ar skolas mācību biotehnoloģiju laboratorijām (nākotnē- Bulduru Biotehnoloģiju centrs BBC), to darbību un nākotnes iecerēm to attīstībai kā mūsdienīgu izglītojamo apmācību vietu. BBC ir eksportspējīga struktūra, kas orientēta uz tehnoloģiju pārnesi starp zinātni un industriju. Tika pārrunāti skolas izglītojamo jaunā mācību gada (2022./2023.) uzņemšanas plāni un nepieciešamais finansējums skolas tālākai attīstībai.

Tāpat tika aktualizēta arī iespēja sadarboties dažādu pasākumu īstenošanā, kas veicinātu jauniešu izpratni par dārzkopības nozares modernizāciju mūsdienās.

Tikšanās nobeigumā valsts sekretārs apmeklēja arī skolas mācību siltumnīcas, kurās par to darbību, attīstību un nākotnes plāniem izklāstīja siltumnīcu vadītāja Laima Ozoliņa.