Take the Challenge! in traditional timber framing

Projekta nosaukums: Take the Challenge! in traditional timber framing

Projekta Nr. CB0100153

Finansē: Central Baltic Programme

INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma

Vadošais partneris: Bulduru Tehnikums (Jūrmala, Latvija)

Partneris: NVO Vanaajamaja (Mooste, Igaunija)

Projekta periods: 2023. gada 1. aprīlis – 2024. gada 30. novembris

Budžets: 574.012,68 eiro

Projekta mērķi un aktivitātes:

Projekta mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem Latvijā un Igaunijā apgūt pamatprincipus tradicionālo koka ēku (stāvbūvju) būvniecībā, tai skaitā iemaņas konstrukciju un savienojuma veidu izgatavošanā.

Lai to nodrošinātu, 2023. un 2024. gadā kopumā tiks organizētas 5 divu nedēļu praktiskās apmācības Bulduru Tehnikuma Koka darbnīcā.

FB Bulduru Koka darbnīcas

Video LV Praktiskās apmācības 14.08-25.10.2023.

Video ENG Praktiskās apmācības 23.10-03.11.2023.

Projekta mērķauditorija ir jauni cilvēki vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri ir motivēti apgūt tradicionālās koku ēku būvniecības (stāvkonstrukciju) pamatus, un kuri:

  • Pašlaik nestrādā, nemācās;
  • Ir ieguvuši izglītību, bet nav atraduši darbu;
  • Ir ieinteresēti studēt koka ēku būvniecībai radniecīgas profesijas, bet nav uzsākuši vai arī ir pametuši mācības;
  • Ir nodarbināti zemākas kvalifikācijas darbā vai tādā, kas neatbilst karjeras attīstības interesēm.

Vecuma ierobežojumam atsevišķos gadījumos var būt izņēmumi.

Mūsu uzdevums ir sniegt pamatzināšanas maksimāli īsā un piepildītā laikā, praktiski darbojoties pieredzējušu Latvijas un Igaunijas meistaru vadībā, lai gan radītu interesi par šo amatu, gan motivētu tālāk mācīties, gan dotu iespēju apgūtās prasmes pielietot darba vidē un kļūt konkurētspējīgākiem.

Projekta ietvaros plānojam apkopot mūsu vecmeistaru zināšanas un prasmes stāvbūvju ēku būvniecībā izveidojot izglītojošu visiem pieejamu materiālu. Atbalstu projekta realizēšanā sniegs eksperti no Zviedrijas

Apmācības finansiāli nodrošina Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma un Bulduru Tehnikums.

Projekta vadītāja: Aija Livmane, Bulduru Tehnikums

E-pasts aija.livmane@bulduri.lv

Tel.: +371 29113360

Koordinatore Igaunijā:  Piret Uus, NGO Vanaajamaja

E-pasts: info@vanaajamaja.ee