INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekts

Nr. CB917

BECOME MORE COMPETITIVE!
KĻŪSTI KONKURĒTSPĒJĪGĀKS!  ainavu dārzniecībā!

INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr. CB917

Vadošais partneris:
Bulduru Dārzkopības vidusskola

Patneris:
Rapina Dārzkopības vidusskola (Igaunija)

Projekta ilgums:
01.03.2020-31.12.2022

Projekta kopējais budžets:
EUR 624.517,34. ERAF līdzfinansējums 81%

Mērķis:

Veicināt nozares un profesionālās izglītības konkurētspēju, attīstību un sadarbību Centrālā Baltijas jūras reģiona valstīs.
Izstrādāt un ieviest konkurētspējīgu Ainavu būvtehniķa tālmācības mācību programmu un saturu.
Iespēju robežās harmonizēt mācību programmu ar pārējām Centrālā Baltijas jūras reģiona valstīm.

Aktivitātes:

 • Ainavu būvtehniķa/dārznieka (landscape gardener) profesijas standarta un programmas salīdzinājums Zviedrijā, Somijā, Igaunijā un Latvijā
 • Centrālā Baltijas jūras reģiona nozares uzņēmumu aptauja. Nozares vajadzības vs. izglītības piedāvājums. Kompetenču izvērtējums
 • Pieredzes vizītes Zviedrijas un Somijas profesionālajās skolās un nozares uzņēmumos
 • Konkurētspējīgas Ainavu būvtehniķa tālākizglītības programmas (4. kvalifikācijas līmenis) izstrāde un ieviešana
 • Harmonizēta mācību moduļu satura un e-vides mācību materiālu izstrāde,
 • tai skaitā kokapstrādē (mazās arhitektūras formas), ainavu reljefa izveidē (izmantojot mini ekskavatoru), ainavas uzmērīšanā (aerouzmērīšana no drona)
 • Tiešsaistes stundu pilot tests starp Rapinas un Bulduru dārzkopības skolām
 • Kokapstrādes specializētā aprīkojuma iegāde, kokapstrādes darbnīcas iekārtošana Bulduros
 • Mini-ekskavatora un drona iegāde mācību programmas īstenošanai Rapinā
 • BDV pedagogu un audzēkņu dalība Rapina Landscaping days2020. gada septembrī (ainavu dārznieku starptautiskas sacensības, meistarklases)
 • Rapinas un Bulduru pedagogu un audzēkņu mācību vizītes 2021. un 2022. gada pavasarī. Kopīgas apmācības un meistarklases
 • “Meeting Point” – Starptautiska Centrālā Baltijas jūras reģiona Dārzkopības skolu konference Bulduros 2022. gada vasarā

Papildus informācija:

Aija Livmane/ BDV projektu vadītāja, tel. 29113360, e-pasts: aija.livmane@bulduri.lv