Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais iepirkuma priekšmets

Vienas siltumnīcas ar dubultās plēves segumu piegāde un būvniecība

Paredzamais iepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju

CPV kods

45000000-7

Identifikācijas numurs

SIA “BDV” 2019/2

Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā

Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2019.gada 1.aprīlim,
plkst. 14.00 elektroniski www.eis.gov.lv

Kontakpersona

Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas:

Edgars Logins, tālr. (+371) 29217338, e-pasta adrese edgars.logins@bulduri.lv

Rezultāts

Iepirkums izbeigts bez rezultāta