“Dārza dizains un plānošana” kursi tiešsaistē

Pieteikties kursiem

Programmas mērķis:

Dārza plānošanas pamatkurss, esošas situācijas uzņemšana, novērtēšana, dārza koncepcijas izvēle, skiču projekta izstrāde.

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

  • zināšanas dobju un dārza ierīkošanā;
  • prasmes izstrādāt teritorijas analītisko plānu, dārza racionālai izmantošanai;
  • kā pareizi sastādīt dendroloģisko plānu;
  • ergonomika, kompozīcijas principi un gaisma dārzā;
  • dārza zonu teritorijas plānojumā;
  • zināšanas par vēsturiskajiem dārzi, ainavu veidojošajiem faktoriem;
  • zāliens, tā veidi, ierīkošana un pareiza to kopšana.

Mērķauditorija:

Jebkurš interesents, kurš vēlas savas sapņu dārza idejas īstenot dzīvē.

Mācību laiks:

2 – 2,5 mēneši (80 akadēmiskās stundas) ZOOM platformā.

Mācību uzsākšanas un īstenošanas laiks:

no 6.oktobra līdz 13.decembrim otrdienu un ceturtdienu vakari no 18:00 līdz 21:00.

Lektore:

Mariana Smona – daiļdārzniece, agronome, Latvijā atzīta savas jomas speciāliste.

Mācību maksa:

460.00 EUR par visu mācību kursu (attālinātas mācības);
Mācību maksu ir iespējams sadalīt vairākās daļās.

Iegūstamais izglītības dokuments:

APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi.

Pieteikties kursiem