1. Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

2. Paredzamais iepirkuma priekšmets

“Ķīmijas un meristēmu laboratoriju aprīkojums”

3. Paredzamais iepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā

4. CPV kods

38000000-5

5. Identifikācijas numurs

BDV-2018/5

6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta

Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010

8. Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā

9. Citas ziņas
Piedāvājumu iesniegt līdz 2018.gada 25.aprīlim, plkst. 14.00  Jūrmalā, Viestura  ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220.kabinetā sekretārei vai nosūtīt pa pastu
10. Kontaktpersona
Līga Prieciņa, tālr. 28826334,

e-pasts: liga.priecina@bulduri.lv

Pielikumi:

Nolikums

Tehniskā specifikācija