Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais iepirkuma priekšmets

“Kokskaidu granulu iegāde Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām”

Iepirkuma dokumentācija pieejama eis.gov.lv

Paredzamais iepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju – eis.gov.lv

CPV kods

09111400-4

Identifikācijas numurs

ID NR. SIA “BDV” 2018 /12

Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju – eis.gov.lv

Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 31.oktobrī plkst.14.00

Kontakpersona

Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas Ēvalds Juhnēvičs, tālrunis 29230283, e-pasts:evalds.juhnevics@bulduri.lv.