Kontakti

Valdes loceklis – Rafaels Joffe, epasts: rafaels.joffe@bulduri.lv

Tehnikuma direktore – Ieva Vincovska, epasts: ieva.vincovska@bulduri.lv, tālr. 26660080

Tehnikuma direktore – Ieva Vincovska, epasts: ieva.vincovska@bulduri.lv, tālr. 26660080

Direktora vietniece izglītības jomā – Ilona Freimane, epasts: macibudala@bulduri.lv, tālr. 20294607

Izglītības metodiķe – Evija Breslava, epasts: metodike@bulduri.lv, tālr. 22034774

Dārzkopības katedras vadītāja – Gunta Krastiņa, epasts: gunta.krastina@bulduri.lv, tālr. 29194161

Ēdināšanas pakalpojumu programmas vadītāja un pasniedzēja – Vita Morica, epasts: vita.morica@bulduri.lv

Kokkopju (arboristu) programmas vadītāja – Daiga Strēle, epasts: daiga.strele@bulduri.lv, tālr. 26232084

Pilsētvides un dizaina katedras vadītājs, Ainavu būvtehniķu programmas vadītājs – Raivis Janevics, e- pasts: raivis.janevics@bulduri.lv, tālr. 25400637

Erasmus + projektu vadītāja – Gunta Jēkabsone, epasts: gunta.jekabsone@bulduri.lv, tālr. 29129822

Mācību daļas lietvede – Zane Vīnberga, epasts: zane.vinberga@bulduri.lv, tālr. 28363606 

Bibliotekāre – Ineta Melne, epasts: biblioteka@bulduri.lv

Skolas ēkas uzraugs – Vija Leitāne,  epasts: vija.leitane@bulduri.lv, tālr. 26660083

Dienesta viesnīcas vadītāja – Judīte Emsiņa, epasts: judite.emsina@bulduri.lv, tālr. 29122789

Dienesta viesnīcas dežurants –  tālr. 26660087

UZŅEMŠANA skolāepasts: uznemsana@bulduri.lv , tālr.nr. 28363606 

Mūžizglītības vadītāja Elīna Jansone – epasts: muzizglitiba@bulduri.lv, tālr. 29435887

Dienesta viesnīcas vadītāja – Judīte Emsiņa, epasts: judite.emsina@bulduri.lv, tālr. 29122789

Dienesta viesnīcas dežurants –  tālr. 26660087

Biroja vadītāja – Simona Krūmiņa, epasts: bulduri@bulduri.lv, tālr. 67753135; 28341531

Grāmatvedībaepasts: gramatvediba@bulduri.lv, tālr. 26488509

Personāla lietu pārzine / arhīvs – Aināra Strautiņa, epasts: personals@bulduri.lv, tālr. 26107223

Sabiedrisko attiecību speciāliste – Sanita Spure, epasts: medijucentrs@bulduri.lv

Projektu vadītāja – Aija Livmane (Interreg; Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekti), epasts: aija.livmane@bulduri.lv; Tālr. 29113360

Projektu vadītāja –Gunta Jēkabsone (Erasmus+ mobilitātes projekti), epasts: gunta.jekabsone@bulduri.lv; Tālr. 29129822

Projektu vadītāja – Anta Sparinska (Latvijas i-Dārzs projekts), epasts: anta.sparinska@bulduri.lv; Tālr. 29446249

Laboratorijas vadītāja – Līva Purmale, epasts: liva.purmale@bulduri.lv

Saimnieciskais direktors – Ēvalds Juhnēvičs, epasts: evalds.juhnevics@bulduri.lv, tālr.29230283

Saimnieciskā direktora vietnieks – Edgars Logins, epasts: edgars.logins@bulduri.lv, tālr. 29217338

Pārdošanas daļa, telpu noma – Sarmīte Vajeika, epasts: sarmite.vajeika@bulduri.lv, tālr.26660078

Siltumnīcu vadītāja – Laima Ozoliņa, epasts: laima.ozolina@bulduri.lv, tālr.29360446

Siltumnīcas–  epasts: siltumnicas@bulduri.lv, tālr. 20280333

www.buldurusiltumnicas.lv 

Informācija saziņai:

Bulduru Tehnikums

Viestura iela 6, Jūrmala, Latvija, LV 2010
Tālrunis: (+371) 67 753 135; 28341531
E-pasts: bulduri@bulduri.lv

Darba dienās : 08:00 – 16:30

Rekvizīti

SIA “Bulduru Tehnikums” 

Viestura iela 6, Jūrmala, Latvija, LV 2010

Vienotais reģ. nr.: 40003482021
Citadele banka
Citadele bankas kods: PARXLV22
Konta nr.: LV68PARX0002242683001

Valsts kase
Valsts kases kods: TRELLV22
Konta nr.: LV92TREL9153780000000

Uzraksti mums!

=