Informācija saziņai:

Bulduru Dārzkopības vidusskola

Viestura iela 6, Jūrmala, Latvija, LV 2010
Tālrunis: (+371) 67 753 135; 28341531
E-pasts: bulduri@bulduri.lv

UZŅEMŠANAS daļa:
Tālrunis: +371 28363606
E-pasts: uznemsana@bulduri.lv

Darba dienās : 08:00 – 16:30

Uzraksti mums!

=

Kontakti

Valdes loceklis – Rafaels Joffe, epasts: rafaels.joffe@bulduri.lv

Finanšu direktore – Inga Falkenburga, epasts: inga.falkenburga@bulduri.lv, tālr. 26594024

Skolas direktore – Ieva Vincovska, epasts: ieva.vincovska@bulduri.lv, tālr. 26660080

Skolas direktore – Ieva Vincovska, epasts: ieva.vincovska@bulduri.lv, tālr. 26660080

Direktora vietniece izglītības jomā – Ilona Freimane, epasts: macibudala@bulduri.lv, tālr. 20294607

Izglītības metodiķe – Evija Breslava, epasts: metodike@bulduri.lv, tālr. 22034774

Dārzkopības katedras vadītāja – Gunta Krastiņa, epasts: gunta.krastina@bulduri.lv, tālr. 29194161

Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja – Agrita Baltrūna , epasts: agrita.baltruna@bulduri.lv, tālr. 26371351

Kokkopju (arboristu) programmas vadītājs – Andris Spaile, epasts: andris.spaile@bulduri.lv, tālr. 29180371

Ainavu būvtehniķu programmas vadītājs – Aigars Kalniņš, epasts: aigars.kalnins@bulduri.lv

Erasmus + projektu vadītāja – Gunta Jēkabsone, epasts: gunta.jekabsone@bulduri.lv, tālr. 29129822

Mācību daļas lietvede – Zane Vīnberga, epasts: zane.vinberga@bulduri.lv

Mūžizglītības, neklātienes un kultūras vadītāja  – Kristīne Bulkovska, epasts: kristine.bulkovska@bulduri.lv, tālr. 29435887

Skolas bibliotēka – Diāna Auziņa, epasts: biblioteka@bulduri.lv

Skolas ēkas uzraugs – Vija Leitāne, Liene Upīte, epasts: vija.leitane@bulduri.lv; liene.upite@bulduri.lv, tālr. 26660083

Dienesta viesnīcas dežurants –  tālr. 26660087

UZŅEMŠANA skolāepasts: uznemsana@bulduri.lv , tālr.nr. 28363606 

Mūžizglītības, neklātienes un kultūras vadītāja  – Kristīne Lorence, epasts: kristine.lorence@bulduri.lv, tālr. 29435887

Lietvede – Simona Krūmiņa, epasts: bulduri@bulduri.lv, tālr. 67753135; 28341531

Grāmatvedībaepasts: gramatvedība@bulduri.lv, tālr. 26488509

Personāla lietu pārzine / arhīvs – Aināra Strautiņa, epasts: personals@bulduri.lv, tālr. 26107223

Sabiedrisko attiecību speciāliste – Sanita Spure, epasts: medijucentrs@bulduri.lv

Projektu vadītāja – Aija Livmane (Interreg; Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekti), epasts: aija.livmane@bulduri.lv; Tālr. 29113360

Projektu vadītāja –Gunta Jēkabsone (Erasmus+ mobilitātes projekti), epasts: gunta.jekabsone@bulduri.lv; Tālr. 29129822

Projektu vadītāja – Anta Sparinska (Latvijas i-Dārzs projekts), epasts: anta.sparinska@bulduri.lv; Tālr. 29446249

Laboratorijas vadītāja – Līva Purmale, epasts: liva.purmale@bulduri.lv

Saimnieciskais direktors – Ēvalds Juhnēvičs, epasts: evalds.juhnevics@bulduri.lv, tālr.29230283

Saimnieciskā direktora vietnieks – Edgars Logins, epasts: edgars.logins@bulduri.lv, tālr. 29217338

Pārdošanas daļa, telpu noma – Ingrīda Egle, epasts: ingrida.egle@bulduri.lv, tālr.26660078

Siltumnīcu vadītāja – Laima Ozoliņa, epasts: laima.ozolina@bulduri.lv, tālr.29360446

Siltumnīcas–  epasts: siltumnicas@bulduri.lv, tālr. 20280333

www.buldurusiltumnicas.lv 

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola
(ENG: Bulduri Horticultural School)

Vienotais reģ. nr.: 40003482021
Valsts kase
Valsts kases kods: TRELLV22
Konta nr.: LV92TREL9153780000000
Citadele banka
Citadele bankas kods: PARXLV22XXX
Konta nr.: LV68PARX0002242683001