Plānots 2024.g. pavasarī

Piesakies kursiem- mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

Mērķis:

iepazīstināt interesentus ar krūmmelleņu audzēšanas īpatnībām, šķirņu izvēli, audzēšanas metodēm.

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

  • krūmmelleņu sugas, iedalījums tipos,
  • melleņu  morfoloģija un anatomija,  audzēšanas  zonas,
  • vides  faktoru  ietekme  uz augšanu  un attīstību,
  • vietas  izvēle,  stādījuma  ierīkošana,  šķirņu  izvēle,  kopšana.

Mērķauditorija:

Interesenti, kuri vēlās pilnveidot savas zināšanas par krūmmellenēm un vēlās tās izaudzēt savā piemājas dārzā.

Mācību laiks:

Plānots 2024.g. pavasarī

Piesakies kursiem- mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

4 akadēmiskās stundas.

Norise:

ZOOM platformā.

Mācību maksa:

32 eiro.

Pasniedzējs:

Dace Siliņa – agronome – dārzkope, vadošā pētniece. Ar krūmmelleņu izpēti (ziemcietība, audzēšanas tehnoloģijas, tai skaitā, izmantojot vides risku mazinošas tehnoloģijas, apputeksnēšanās u.c.) nodarbojas vairāk nekā 15 gadus.

Iegūstamais dokuments:

APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi.