Bulduri – Stabils pamats auglīgai dzīvei!

Tālākizglītība

2021.gadā pavisam pieci skolas absolventi, kas Bulduru Tehnikumā (BT) apguva Dārzkopības tehniķa un Ainavu būvtehniķa profesijas, saņēma šo iespēju – turpināt izglītoties LBTU (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte) budžeta studijās.

Programmas “Dārzkopības tehniķis” absolventi tālāk turpinās studijas LBTU Lauksaimniecības programmā, ar piešķiramajām kvalifikācijām: “Agronoms ar specializāciju dārzkopībā vai laukkopībā”, vai “Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs”.

Savukārt BT apguvušie programmu “Ainavu būvtehniķis” absolventi tālāk varēs izvēlēties turpināt studijas LBTU programmās ar piešķiramajām kvalifikācijām: “Ainavu arhitektūra un plānošana”, “Agronoms ar specializāciju dārzkopībā”, “Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs”, vai izvēlēsies studijas programmā “Mežzinātne”.

Bulduru Tehnikums ir LBTU kapitālsabiedrība, kas mūsu audzēkņiem sniedz priekšrocības tālākām studijām izvēlētajā profesijā, kurā pirmās iemaņas jau gūtas Bulduros. Skolu mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi. Soli pa solim pretim auglīgai dzīvei.

Labākajiem absolventiem, kuriem mācību vidējā atzīme mācību priekšmetos ir 7 un augstāk, ir garantētas valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē dažādās mācību programmās. Iespējas studēt tālāk LBTU ir BT absolventiem, kas ir ieguvuši sekojošas kvalifikācijas:

Dārzkopības tehniķis;
Stādu audzētājs;
Kokkopis (arborists);
Parka dārznieks
Ainavu būvtehniķis;
Floristikas speciālists.