Bulduri – Stabils pamats auglīgai dzīvei!

Tālākizglītība

2021.gadā pavisam pieci skolas absolventi, kas Bulduru Dārzkopības vidusskolā (BDV) apguva Dārzkopības tehniķa un Ainavu būvtehniķa profesijas, saņēma šo iespēju – turpināt izglītoties LLU (Latvijas Lauksaimniecības Universitāte) budžeta studijās.

Programmas “Dārzkopības tehniķis” absolventi tālāk turpinās studijas LLU Lauksaimniecības programmā, ar piešķiramajām kvalifikācijām: “Agronoms ar specializāciju dārzkopībā vai laukkopībā”, vai “Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs”.

Savukārt BDV apguvušie programmu “Ainavu būvtehniķis” absolventi tālāk varēs izvēlēties turpināt studijas LLU programmās ar piešķiramajām kvalifikācijām: “Ainavu arhitektūra un plānošana”, “Agronoms ar specializāciju dārzkopībā”, “Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs”, vai izvēlēsies studijas programmā “Mežzinātne”.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes kapitālsabiedrība, kas mūsu audzēkņiem sniedz priekšrocības tālākām studijām izvēlētajā profesijā, kurā pirmās iemaņas jau gūtas Bulduros. Skolu mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi. Soli pa solim pretim auglīgai dzīvei.

Labākajiem absolventiem, kuriem mācību vidējā atzīme mācību priekšmetos ir 7 un augstāk, ir garanētas valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē dažādās mācību programmās. Iespējas studēt tālāk LLU ir BDV absolventiem, kas ir ieguvuši sekojošas kvalifikācijas:

Dārzkopības tehniķis;
Stādu audzētājs;
Kokkopis (arborists);
Parka dārznieks
Ainavu būvtehniķis;
Floristikas speciālists.