Latvijas Zaļās skolas vienojas kopā dibinot biedrību “Europea Latvija”

31.03.2022. Bulduru Dārzkopības vidusskolā sanāca kopā profesionālās izglītības iestādes, kuras īsteno ar zaļo izglītību saistītas izglītības programmas: Bulduru Dārzkopības vidusskola, Smiltenes Tehnikums, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Malnavas koledža un Ogres Tehnikums.
Tika nodibināta biedrība “Europea Latvija”, apstiprināti statūti, ievēlēta valde, valdes priekšsēdētājs, nominēts oficiālais “Europea Latvija” pārstāvis darbam “Europea International”, noteikti turpmākie uzdevumi: darba plāns 2022.gadam, stratēģiskās attīstības plāns līdz 2027.gadam.
Biedrība “Europea International” ir 24 Eiropas valstu profesionālās izglītības iestāžu apvienība, kura apvieno valstu profesionālās izglītības iestādes, kuras īsteno ar zaļo izglītību: lauksaimniecība, dārzkopība, augkopība, lopkopība, mežsaimniecība, biškopība, zivkopība, profesionālās izglītības iestādes.
Vairākās Eiropas valstīs ir izveidota ar zaļo izglītību saistītu profesionālās izglītības iestāžu apvienība, piemēram, “Europea France”, “Europea Switzerland”. Latviju līdz šim biedrībā “Europea International” pārstāvēja Profesionālās izglītības biedrība. Profesionālās izglītības biedrība izveidojās 2009.gadā un tā apvieno Izglītības un zinātnes ministrijas padotābā esošās profesionālās izglītības iestādes, pašvaldību dibinātas profesionālās izglītības iestādes un arī koledžas. Profesionālās izglītības biedrība ir lauku profesionālās izglītības iestāžu biedības funkciju pārņēmēja. Sakarā ar to, ka Profesionālās izglītības biedrībā ir profesionālās izglītības iestādes, kurām nav saistības ar zaļo izglītību, tad Profesionālās izglītības biedības valde lēma, ka Profesionālās izglītības biedrībai nav jābūt pārstāvētai biedrībā “Europea International”.