Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais iepirkuma priekšmets

“Mācību laboratorijas aprīkojuma iegāde Bulduru Dārzkopības vidusskolai”

Paredzamais iepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/28242

CPV kods

CPV kods: 39180000-7 (Laboratorijas mēbeles)

Identifikācijas numurs

SIA “BDV” 2019/10

Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar nolikumu https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/28242

Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2019. gada 18. oktobrim, plkst. 14.00  elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/28242

Kontakpersona

Līva Ļebedeva, tālrunis 26378059, e-pasts: liva.lebedeva@bulduri.lv.