Bulduru Dārzkopības vidusskolas vadītā Erasmus + Stratēģiskās partnerības projekta “Promotion and alignment of European Tree Technicians (ETT) qualification in Europe” ietvaros aktīvi noris darbs pie apjomīga mācību līdzekļa “ETT Study Guide” izstrādes. Tas tiks paredzēts skolotājiem un studentiem Eiropas koku tehniķa zināšanu un prasmju apguvei.
Pēdējo 2 mēnešu laikā ir notikušas darba grupas apspriedes Dānijā (19-23.aprīlī), Stokholmā (1-3. jūnijā) un nākošā notiks jau augustā Igaunijā, kur dalību ņem vadoši Eiropas arboristu centri, meklējot labāko risinājumu kā koncentrētā un viegli uztveramā veidā pasniegt apjomīgu zināšanu materiālu, ietverot visas tās kompetences, kas nepieciešamas mūsdienu koku tehniķim kā vienam no pilsētvides ekosistēmu veidotājiem.
Starp viņiem arī Bulduru mācībspēki – Andris Spaile, Gvido Leiburgs, Rolands Kāpostiņš, Anita Albrante! Jau pēc gada mācību materiāli būs pieejami visai Eiropas arboristu saimei.