Bulduru Dārzkopības vidusskolā turpinās mācības tālākizglītības programmā “Dārzu un parku kopšana”,  kuru pabeidzot, iespējams iegūt Kokkopja – arborista  profesiju un profesionālās pilnveides programmā “Koku kopšanas darbu pamati”.

Šobrīd mācības ir iespējams organizēt tikai attālinātā formātā Zoom platformā, kas ir liels izaicinājums gan izglītojamiem, gan pedagogiem. Lai īstenotu šīs mācības attālinātajā formātā nācās pilnveidot gan pašus mācību materiālus, gan pasniegšanas metodes. Saskaramies ar daudziem izaicinājumiem- pirmkārt gan izglītojamie, gan pedagogi izvēlējās par labu šīm mācībām , lai būtu iespēja strādāt un mācīties praktiski ārtelpās, tuvāk dabai. Realitāte gan izveidojās citāda- visas mācību dienas tiek pavadītas iekštelpās pie datoriem.
Ja profesionālās pilnveides programmu “Koku kopšanas darbu pamati” pilnībā bija iespējams pielāgot tiešsaistes formai, tad programmu “Dārzu un parku kopšana” ir pavisam savādāk- šajā programmā mācības tika apturētas 8.03.2021. uz nenoteiktu laiku sakarā ar to, ka visa teorija ir pabeigta. Esam “gaidīšanas” režīmā nezinot, kad varēsim atsākt apmācības šajā programmā.

Neskatoties uz visiem izaicinājumiem, vēlamies izteikt pateicību mūsu programmas mācībspēkam: E.Neilandam, A. Svilānam, D. Strēlei, A. Baķei, A. Spailem, G. Krastiņai, G. Leiburgam un U.Šmitam kā arī visiem izglītojamiem par motivāciju, sapratni, uzdrīkstēšanos un iesaisti mācību procesos. Ceram,  iegūtās zināšanas pavērs jaunas iespējas nākotnē!

Informāciju sagatavoja:
SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola
Kultūras un Mūžizglītības nodaļas vadītāja

Kristīne Bulkovska
e-pasts: kristine.bulkovska@bulduri.lv