DĀRZKOPĪBAS KATEDRA

Dārzkopis

Pēc 9. klases (valsts budžeta programma): 1 gads (no 17 gadiem)

Kvalifikācija: 2. kvalifikācijas līmenis

Katedras vadītājs: Gunta Krastiņa

Kontakti: gunta.krastina@bulduri.lv , +371 29194161

E-Pieteikums

DĀRZKOPIS – veic augu pavairošanu, audzēšanu, kopšanu un ražas novākšanu, dārzkopības produkcijas sagatavošanu realizācijai, pirmapstrādei un uzglabāšanai, šķirojot un iepakojot atbilstoši kvalitātes un marķēšanas prasībām; veic darba pienākumus dārzkopības apakšnozarēs (stādu audzēšanā, puķkopībā, dārzeņkopībā, augļkopībā).

DARBA IESPĒJAS – dārzkopis strādā dārzkopības uzņēmumā dārzkopības tehniķa, agronoma vai cita speciālista vadībā vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona. Mūsu jaunieši īsteno savas mācību prakses veiksmīgos Latvijas uzņēmumos.

PAPILDU PRASMES, KO VAR IEGŪT BDV
1. motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju apliecinošu apliecību

PRASMES, KO IESPĒJAMS PAR PAPILDU MAKSU APGŪT BDV:
2. otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecību
3. traktortehnikas vadītāja apliecība (TR1 un TR2)
4. iespēja iegūt arī autovadītāja apliecību (B, BE, C1, C1E kategorija).

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 • Zaļās prasmes
 • Lopkopības pamati
 • Eksotisko augļaugu audzēšana
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Valodas, kultūras izpratne unn izpausmes
 • Kultūraugu pavairošana
 • Dārzkopības ražas novākšana
 • Ražas sagatavošana uzglabāšanai
 • Augu pavairojamais materiāls
 • Kultūraugu mēslošana
 • Augu aizsardzība
 • Dārzkopības mehanizācija
 • Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
 • Dārzkopja prakse
 • Dārzkopības augu kopšana
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Lauksaimniecības pamatprocesi
 • Augsnes īpašības un ielabošana
 • Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana

Dārzkopji no 2020. gada septembra mācīsies Augu audu Biotehnoloģiju laboratorijā, kur apgūs mūsdienu pasaulē aktuālas un pieprasītas prasmes – augu audu kultūru mikropavairošanu.

Dārzkopji Bulduros lielu daļu no sava mācību laika pavada modernajās siltumnīcās, skolas mācību vajadzībām pielāgotajā teritorijā -izmēģinājumu lauciņos, arī teoriju audzēkņi apgūst praktiski darbojoties.

Ja esi mērķtiecīgs, tad Bulduros ir iespējams apgūt visu nepieciešamo, lai kļūtu par pieprasītu profesionāli uzreiz pēc skolas beigšanas vai arī par gaidītu studentu Lauksaimniecības programmās augstskolās.

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. BDV Dārzkopības tehniķiem ir iespēja tālāk studēt LLU Lauksaimniecības fakultātē  bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ja dārzkopja profesiju apgūst pēc pamatskolas, vidusskolas priekšmetus ir iespējams apgūt un nokārtot kādā no Valsts Tālmācības vidusskolām.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?

1.1. augu audzēšanas tehnoloģijas; 1.2. segto platību veidi un tajās izmantojamās tehnoloģijas; 1.3. dārza plānojuma izstrādes pamati, ierīkošana un balstu sistēmas; 1.4. laika, darba un materiālu uzskaites principi; 1.5. saskarsmes pamati.

2.1. augu botāniskais iedalījums un prasības atbilstoši augšanas apstākļiem; 2.2. dārzkopības augu sugu un šķirņu sortiments; 6 2.3. bioloģiskie un konvencionālie mēslošanas līdzekļi un augu aizsardzības līdzekļi; 2.4. dārzkopības tehnikas un iekārtu uzbūve, uzturēšanas un ekspluatācijas prasības; 2.5. dārzkopības materiālu uzglabāšanas nosacījumi; 2.6. videi draudzīgas tehnoloģijas un materiāli; 2.7. ķīmiskās vielas, to uzglabāšanas noteikumi, ķīmisko vielu absorbenti; 2.8. energoefektivitātes un ekonomiskas saimniekošanas principi; 2.9. atkritumu šķirošana un apsaimniekošanas noteikumi; 2.10. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3.1. augu nosaukumi latīņu valodā un profesionālā terminoloģija; 3.2. augu uzbūve un īpašības (morfoloģija, fizioloģija, ontoģenēze), tai skaitā nezāļu atpazīšana; 3.3. augsnes apstrādes un substrātu sagatavošanas paņēmieni; 3.4. sēklu kvalitātes rādītāji, pirmapstrāde, sējas veidi un laiki; 3.5. augu pavairošanas metodes, fizioloģiski aktīvās vielas; 3.6. augu kopšana dažādās audzēšanas tehnoloģijās; 3.7. vainagu tipi, vainagu veidošana un kopšana; 3.8. dārza kopšanas paņēmieni; 3.9. mēslošanas īpatnības augu audzēšanā un kopšanā, barības elementu trūkuma un pārbagātības pazīmes; 3.10. izplatītāko kaitēkļu un slimību radīto bojājumu pazīšana, augu aizsardzības pasākumi; 3.11. profesionālo augu aizsardzības līdzekļu iegāde, lietošana un uzglabāšana; 3.12. ražas gatavības pakāpes un novākšanas metodes, uzglabāšanas apstākļi; 3.13. dārzkopības produkcijas kvalitātes un marķēšanas prasības; 3.14. A kategorijas traktortehnikas vadīšana; 3.15. vides aizsardzība un videi nekaitīgi darba paņēmieni; 3.16. darba aizsardzība (darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba aizsardzības līdzekļi un to lietošana, pirmā palīdzība); 3.17. ugunsdrošības noteikumi, ugunsdzēsības līdzekļi un to lietošana; 3.18. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi; 3.19. darba tiesiskās attiecības; 3.20. informācijas tehnoloģijas; 3.21. valsts valoda; 3.22. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī.

Pedagogi – Bulduru Dārzkopības vidusskolā ir vadošie pētnieki, praktizējoši zinātnieki, ražojošu uzņēmumu konsultanti un veiksmīgi uzņēmēji. Īpaši vēlamies piezīmēt, ka profesijā nepieciešamās prasmes (profesiju standarti) Dārkopības nozarē tiek izstrādāti kopā ar speciālistiem un pedagogiem no Bulduru Dārzkopības vidusskolas.

Noskaties Bulduru dārzkopības vidusskolas podojamo mašīnu darbībā.

Skolas siltumnīcas galvenā agronome un  jauno dārzkopības nozares speciālistu skolotāja Laima Ozoliņa stāsta, ka podojamā mašīna aizstāj daļu roku darba stādu piķēšanas procesā un uzlabo darba efektivitāti par 80%.   Turklāt darbs rit ātri, ērti un nepatērējot daudz enerģijas – jaunieši nenogurst un var strādāt ar prieku!

Bulduru dārzkopības vidusskolas siltumnīcu laistīšanas sistēma – pludināmie galdi

BDV siltumnīcu laistīšanas sistēma – pludināmie galdi ir viena no modernākajām augu laistīšanas un mēslošanas sistēmām, kur ūdens un barības vielas augam tiek piegādātas no apakšas, liekais ūdens tiek nogādāts uz recirkulācijas baseinu, lai vajadzības gadījumā to izmantotu atkārtoti. Augu laistīšana primāri notiek no lielā baseina, kur tiek uzkrāts PH neitrālais lietusūdens bez sāļiem. Augu ziedēšanas laikā ūdens tiek bagatināts ar barības vielām, ko precīzi dozē datorprogramma. Galdi ir apsildāmi un vajadzības gadījumā augi no apakšas saņem siltumu.