DĀRZKOPĪBAS KATEDRA

Floristikas speciālists

Pēc 12. klases (valsts budžeta programma): 1,5 gadi

Kvalifikācija: 4LKI

Katedras vadītājs: Gunta Krastiņa

Kontakti: gunta.krastina@bulduri.lv , +371 29194161

FLORISTIKAS SPECIĀLISTS – skaistuma un estētisko vērtību kopējs, kurš pēc skolas beigšanas ir kvalificēts ziedu, augu kopšanas un noformēšanas speciālists.

PAPILDU PRASMES, KO GŪST BDV
Mācoties Bulduros, jaunieši gūst pieredzi lielu pasākumu dekorēšanā. 2018. gadā BDV piedalījās Aglonas Bazilikas rotāšanā Pāvesta Franciska uzņemšanai. Tāpat pedagogi ar jaunajiem speciālistiem piedalās pilsētu svētku dekorēšanā u.c. pasākumos. Neizpaliek ar piedalīšanās konkursos, no kuriem jaunie speciālisti vienmēr atved augstākā līmeņa godalgas.

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kompozīcijā
• gaisma un ķermeņu krāsa,
• formu, krāsu raksturojums,
• krāsu psihofizioloģiskā iedarbība un simbolika
• formu, krāsu kontrastu un harmoniju izmantošana floristikas izstrādājumos,
• kompozīcijas elementu (rindu, laukumu, grupu) un proporciju raksturojums,
• kompozīcijas elementu (rindu, laukumu, grupu) pielietošana un proporciju izmantošanu floristikas izstrādājumos,
• lineārās perspektīves veidošanās un attēlošana,
• ģeometrisko projekciju veidošana
• telpas dekoru plānojums pamatprojekcijās
• vienkāršu modeļu veidošana
• stili floristikā,
• floristikas izstrādājumu zīmējumi un skices.

Floristikas izstrādājumos
• traukos stādītu augu kompozīcijas,
• floristikas kompozīciju, pušķu, vainagu un tematisko izstrādājumu raksturojums,
• floristikas kompozīciju, pušķu un vainagu izgatavošana,
• tematisku izstrādājumu (kāzu, bēru un piemiņas, gadskārtu u.c. izstrādājumu) izgatavošana,
• telpu un āra rotājumu raksturojums un veidošana vienotā stilā,
• ziedu un floristikas izstrādājumu novietošana tirdzniecības u.c. telpās,
• telpu dekorējumu plānošana, izgatavošana, transportēšana, uzstādīšana, kopšana un demontēšana.

Floristikas materiālos, palīglīdzekļos un instrumentos
• floristikas materiālu, palīglīdzekļu un instrumentu raksturojums,
• trauku, dekoratīvo materiālu, tehnisko palīglīdzekļu, instrumentu un iekārtu izmantošana un kopšana.
• floristikas izstrādājumu kopšana,
• augu materiāla kvalitātes novērtēšana un apstrāde pēc iepirkšanas un pirms tirdzniecības,
• augu un dekoratīvo materiālu sagatavošana un izmantošana izstrādājumos,
• griezto, kaltēto un konservēto augu apstrādes metodes un saglabāšana.

Botānikā un puķkopībā
• Latvijas biotopu veģetācija, aizsargājamo augu sugas un teritorijas,
• augu iedalījums un latviskie un latīniskie nosaukumi,
• dzīvības procesi augos,
• indīgie augi,
• saudzīga savvaļas augu materiāla ievākšana,
• kokaugu iedalījums, nosaukumi un raksturojums,
• kokaugu pazīšana,
• telpaugu, dārza un siltumnīcu puķu, importēto augu iedalījums, nosaukumi un raksturojums,
• telpaugu, dārza un siltumnīcu puķu, importēto augu pazīšana,
• pārtikas augi: iedalījums, audzēšana un ievākšana,
• augu augšanu ietekmējošie faktori, to raksturojums,
• augu kvalitātes un piemērotu augšanas apstākļu novērtēšana,
• piemērota augu substrāta un mēslojuma izvēle un mēslošana,
• augu pārstādīšana un kopšana,
• bojāta auga pazīmes un cēloņi,
• augu aizsardzības līdzekļu pielietošana.

Tirdzniecībā
• uzņēmumu veidi,
• uzņēmumu dibināšana,
• darba organizācija floristu kolektīvā,
• nodokļu iedalījums un to raksturojums
• preču pasūtīšana, iegāde, apmaksa un piegāde,
• preču uzskaite
• materiālu izlietojuma un izstrādājuma izmaksu novērtējums,
• izstrādājuma cenas un pasūtījuma tāmes aprēķināšana,
• pārdevēja amats, āriene, izturēšanās, valoda,
• klienta vēlmju izzināšana,
• vienošanās par darba izpildes laiku, izmaksām un darba apjomu,
• preces iesaiņošana un nogāde klientam,
• konsultāciju sniegšana par tirdzniecībā esošo preču sortimentu,
• preču prezentācija,
• datora lietošana florista darbā,
• lietvedības un grāmatvedības dokumenti florista speciālista darbā,
• mērķtiecīgs ziedu veikala iekārtojums.

Floristikas speciālista profesiju ar 3. kvalifikācijas līmeni var apgūt vienīgi Bulduru Dārzkopības vidusskolā.

Lai cik skaistas saplaukst tulpes vai lilijas, orhidejas vai roze, magones vai peonijas, dažkārt tomēr krāšņi ziedi vien nešķiet vietā. Varbūt tāpēc, ka izskatās pārāk prasti – kā vienmēr. Cik puķu un augu vēstījums var būt dažāds un niansēts, kad tos pušķos un dekoros, vainagos, vītnēs, lakoniskās vai bagātīgās kompozīcijās kārtojis profesionāls florists jeb kā droši varētu sacīt – ziedu mākslinieks (Ineta Ozoliņa-Skrūzmane, Bulduru Dārzkopības vidusskolas pedagoģe).

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir LLU struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. Floristikas speciālistiesm tāpat kā Ainavu būvtehniķiem ir iespēja tālāk studēt LLU Vides un būvzinātņu fakultātē, bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?

1.1. Izsaiņot ziedus, augus u.c. preces. 1.2. Izvērtēt kvalitāti. 1.3. Apstrādāt augus, lai sekmētu to saglabāšanu. 1.4. Izvēlēties materiālus darbam. 1.5. Sakārtot ziedus vāzēs. 1.6. Izvietot ziedus telpās.

2.1. Izvēlēties kompozīcijas stilu. 2.2.Izgatavot skici, rasējumu. 2.3. Izvēlēties tehnisko izpildījumu. 2.4. Izvēlēties krāsu salikumam piemērotu augu un dekoratīvo materiālu. 2.5. Izmantot augus un u.c. materiālus atbilstoši to īpašībām. 2.6. Lietot florista profesionālos instrumentus un materiālus.

3.1. Uzglabāt ziedus atbilstoši to prasībām. 3.2. Kopt augus un floristikas izstrādājumus. 3.3. Kopt un uzglabāt profesionālos materiālus. 3.4. Kopt un pārstādīt telpaugus. 3.5. Kopt instrumentus un tehniskos palīglīdzekļus.

4.1. Plānot un organizēt telpu noformējuma veidošanas darbus. 4.2. Sagatavot un transportēt ziedus un izstrādājumus uz pasākuma vietu. 4.2. Uzstādīt, kopt un demontēt noformējumu. 4.3. Izvietot floristikas izstrādājumus tirdzniecības telpās.
5.1. Izzināt klienta vēlmes. 5.2. Vienoties ar klientu par izgatavojamā izstrādājuma izskatu, cenu un piegādi. 5.3. Aprēķināt izstrādājuma cenu. 5.4. Iesaiņot preci un nogādāt klientam. 5.5. Sniegt konsultācijas par augu un floristikas izstrādājumu kopšanu un tirdzniecībā esošo preču lietošanu. 5.6. Prezentēt preci.
6.1. Izvēlēties un pasūtīt materiālus. 6.2. Iepirkt preces. 6.3. Veikt preču uzskaiti. 6.4. Noformēt darba pasūtījumu. 6.5. Noformēt lietvedības un uzskaites dokumentāciju. 6.6. Veikt pienākumu sadali floristu kolektīvā. 6.7. Kontrolēt darbu izpildi.

Labākajiem – garantētas budžeta vietas LLU!

BDV Floristi dekorē Aglonas Baziliku Pāvesta Franciska vizītei.