PILSĒTVIDES UN DIZAINA KATEDRA

Ainavu būvtehniķis

Pēc 9. klases (valsts budžeta programma): 4 gadi

Pēc 12. klases (valsts budžeta programma): 1,5 gadi

Tālākizglītība (maksas programma – 1400 eiro): 1,5 gadi

Kvalifikācija: 4LKI

Programmas vadītājs: Gunta Jēkabsone

Kontakti: gunta.jekabsone@bulduri.lv 

Tālr. 29129822

AINAVU BŪVTEHNIĶIS – speciālists, kas publiskās un privātās teritorijās organizē, īsteno un pārrauga teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu izbūves un uzturēšanas darbus.

DARBA IESPĒJAS – ainavu būvtehniķis strādā uzņēmumos vai iestādēs, kas nodarbojas ar teritoriju labiekārtojuma un
apstādījumu izbūves, uzturēšanas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbinātā persona, vai individuālais komersants.

PRASMES, KO IESPĒJAMS PAR PAPILDU MAKSU APGŪT BDV:

 1. Motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju apliecinošu apliecību;
 2. Otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecību;
 3. Traktortehnikas vadītāja apliecība (TR1 un TR2);
 4. Iespēja iegūt arī autovadītāja apliecību (B, BE, C1, C1E kategorija).

PROFESIONĀLO KOMPETENČU MODUĻI 

 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Darba rīku un mehānismu uzturēšana un apkope ainavu un koku kopšanas darbos,
 • Augu iedalījuma, uzbūves un to dzīvības funkciju pamati,
 • Darba vietas organizēšana ainavu izbūves un uzturēšanas darbu nodrošināšanai,
 • Ainavu būvniecības priekšdarbu veikšana,
 • Augsnes īpašības un ielabošana,
 • Lakstaugu pazīšana un pielietošana ainavu būvniecībā,
 • Zālienu un zālāju izbūve,
 • Ceļu un laukumu būvdarbi,
 • Augu stādīšana,
 • Ūdens režīma regulēšana,
 • Kokaugu kopšana,
 • Ainavu elementu izbūvēšana,
 • Apstādījumu augu aizsargāšana,
 • Kokaugu pazīšana un pielietošana ainavu būvniecībā,
 • Ainavu uzturēšanas darbi,
 • Ainavu būvdarbu un uzturēšanas darbu vadīšana un organizēšana,
 • Ainavu veidošanas, uzturēšanas un koku kopšanas personāla vadīšana,
 • Pakalpojumu sniegšana ainavu veidošanā, uzturēšanā un koku kopšanā,
 • Vertikālo virsmu apzaļumošana,
 • Dārza dizains un plānošana,
 • Intensīvo augļu dārzu ierīkošana un kopšana vai Augu pavairošana,
 • Ainavu būvtehniķa prakse.

Mūžizglītības kompetenču moduļi

 • Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis),
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2. līmenis),
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2.līmenis),
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes (2.līmenis).

Ainavu būvtehniķis (neklātiene, maksas mācības):

Mācību ilgums: 960 akadēmiskās stundas (16 mēneši)
Kvalifikācija: 4.LKI līmenis
Mācību sākums: no 19.09.2022.

Mācības norisināsies sesiju nedēļās, aptuveni viena sesija (viena sesija ilgst divas nedēļas) divos mēnešos, piemēram:

1 gadā:
2 secīgas nedēļas septembrī/oktobrī (darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai),
2 secīgas nedēļas novembrī (darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai),
2 secīgas nedēļas janvārī/ februārī (darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai),
2 secīgas nedēļas aprīlī (darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai),
2 secīgas nedēļas jūlijā (darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai) *

*Mācību grafiks var mainīties atbilstoši epidemioloģiskai situācijai valstī.

2 gadā:
2 secīgas nedēļas septembrī (darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai),
2 secīgas nedēļas novembrī (darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai),
Decembrī 1 nedēļa konsultācijas un kvalifikācijas eksāmens.

Mācību norises laiks: 8:30 – 15:30, dažreiz iespējams līdz 16:45.

Mācību maksa 100 eur mēnesī x 14 mēneši, kopā 1400,- Eur. Kopējais mācību laiks 16 mēneši (septembris – nākamā gada decembris), 2 no tiem kvalifikācijas prakse.

Dārzi un parki nav tikai celiņu cauraustas koku un krūmu grupas, kas izceļ puķu dobju košumu, tie ir sarežģīti un komplicēti arhitektūras veidojumi, kurus projektējuši, stādījuši un kopuši labākie dārznieki un ainavu meistari (Baiba Pīra-Rezovska, Anitra Tooma).

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. BDV Ainavu būvtehniķiem ir iespēja tālāk studēt LLU Vides un būvzinātņu fakultātē Ainavu arhitektūras un plānošanas programmā bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Prakses iespējas

Skolas izglītojamie kvalifikācijas praksē zināšanas papildina gan Latvijas vadošajos uzņēmumos, gan ārvalstīs. Darbs ir ierīkojot un kopjot privātos dārzus, pilsētu apstādījumus un parkus,  botāniskos un vēsturiskos dārzus.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?

1. iepazīties ar darba uzdevumu un situāciju objektā. 2. identificēt objekta adresi. 3. izstrādāt darba organizācijas plānu un laika grafiku. 4. organizēt konkrētu darbu veikšanu. 5. sagādāt materiālus, tehniku u.c. resursus. 6. apmācīt personālu ainavu ierīkošanas darbos. 7. organizēt darba vietu objektā. 8. sagatavot veikto darbu dokumentāciju. 9. ievērot ētikas normas, efektīvas komunikācijas, uzvedības un saskarsmes principus. 10. identificēt potenciālos riskus darba uzdevuma izpildē.

1. veikt teritorijas labiekārtojuma izbūves priekšdarbus. 2. nospraust objektu dabā. 3. veikt pamatnes reljefa izbūves darbus. 4. būvēt celiņu un laukumu, sporta un rotaļu laukumu segumus. 5. būvēt arhitektūras mazās formas, sporta un rotaļu ierīces un aprīkojumu, norobežojošos elementus. 6. būvēt ūdens malas un tilpnes, t.sk. nostiprināt nogāzes. 7. montēt laistīšanas un drenāžas (lietus ūdeņi) sistēmas. 8. ierīkot jumta dārzus.

1. pasūtīt stādāmo materiālu. 2. veikt stādāmā materiāla loģistiku. 3. nodrošināt augsnes sagatavošanu apstādījumu izbūvei. 4. organizēt stādāmā materiāla uzglabāšanu stādīšanai. 5. organizēt stādu izvietošanu. 6. organizēt stādu stādīšanu. 7. izbūvēt dažāda veida zālienus.
1. kopt ceļu un laukumu segumu. 2. kopt kokaugu stādījumus. 3. kopt lakstaugu stādījumus. 4. kopt arhitektūras mazās formas. 5. kopt zālienu. 6. kopt sporta un rotaļu laukumus. 7. kopt laistīšanas un drenāžas sistēmas. 8. organizēt labiekārtojuma un apstādījumu elementu bojājumu novēršanu.
1. iepazīstināt darbiniekus ar darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas lietošanas instrukcijām un drošiem darba paņēmieniem. 2. izvēlēties darba rīkus, inventāru, mehānismus un tehniku atbilstoši darba uzdevumam. 3. lietot darba rīkus, inventāru, mehānismus un tehniku atbilstoši darba uzdevumam. 4. kontrolēt darba rīku, inventāra un mehānismu tehnisko stāvokli. 5. organizēt darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas remonta darbus. 6. veikt darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas uzglabāšanu un uzskaiti.
1. atbildēt par normatīvo aktu prasību darba aizsardzības un vides aizsardzības jomā ievērošanu objektā. 2. nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu motorinstrumentu lietošanā un glabāšanā objektā. 3. nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu, strādājot ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem objektā. 4. nodrošināt kolektīvos un individuālos darba aizsardzības līdzekļus, drošības ierīces un to lietošanu objektā. 5. nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem. 6. instruēt darbiniekus ergonomisku darba paņēmienu lietošanā. 7. ievērot darba aizsardzības prasības darbam augstumā.

Labākajiem – garantētas budžeta vietas LLU!

Ieskaties kā notiek ainavu būvtehniķu mācības Bulduros!

Noskaties šo video, kas ir nācis no mūsu skolas Ainavu būvtehniķu izglītojamo ikdienas mācību procesa.

Ainavu būvtehniķis Bulduru Dārzkopības vidusskolā gūst pamatiemaņas arī arborismā.