PILSĒTVIDES UN DIZAINA KATEDRA

Kokkopis (arborists)

Pēc 9. klases (valsts budžeta programma): 1 gads (no 17 gadu vecuma)

Pēc 12. klases (valsts budžeta programma): 1 gads (no 17 gadu vecuma)

Neklātiene (maksas programma – 1200 eiro): 1 gads (no 17 gadu vecuma)

Kvalifikācija: 3LKI

Programmas vadītājs: Daiga Strēle

Kontakti: daiga.strele@bulduri.lv

KOKKOPIS (ARBORISTS) – kvalificēts strādnieks, kas praktiski un patstāvīgi veic darba uzdevumu izpildi koku kopšanā gan privātajā, gan publiskajā ārtelpā.

PAPILDU PRASMES, KO GŪST BDV:
1. motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju apliecinošu apliecību
2. otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecību
3. traktortehnikas vadītāja apliecība (TR1 un TR2)
4. iespēja iegūt arī autovadītāja apliecību (B, BE, C1, C1E kategorija).

Profesionālo kompetenču moduļi

 • Darba rīku un mehānismu uzturēšana un apkope ainavu un koku kopšanas darbos*,
 • Darba vietas organizēšana ainavu izbūves un uzturēšanas darbu nodrošināšanai*,
 • Darba pozīcijas saniegšana kokā,
 • Augu iedalījuma, uzbūves un to dzīvības funkciju pamati,
 • Koku zāģēšana un kopšana, izmantojot arboristu aprīkojumu,
 • Augu stādīšana,
 • Koku aizsardzība dzīvotspējas saglabāšanai,
 • Kokaugu kopšana,
 • Industriālais alpīnisms,
 • Lielu koku pārstādīšana,
 • Kokkopja (arborista) prakse.

Mūžizgītības kompetenču moduļi

 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1.,2.līmenis)*,
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes (1.līmenis),
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes  (1. līmenis),
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis),
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.līmenis),
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes (2.līmenis).

Profesionālie mācību moduļi:

 • Dendroloģija
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Augu aizsardzība
 • Apstādījumu veidošana
 • Darbainstrumenti un aprīkojums
 • Koku vainagu veidošana
 • Apstādījumu koku un krūmu kopšana

Kokkopja (arborista) profesiju ar Eiropas serttifikāciju Latvijā var iegūt tikai Bulduru Dārzkopības vidusskolā!

Daudziem no mums koki ir pastāvīgs spēks mūsu dzīvē. Tie plaukst mūsu pagalmos, pilsētas ielās un apkārtnes parkos, mūsu ikdienas rutīnas drudžainajam ritmam piešķir pazemīgu noskaņojumu. Ziemeļu klimatā  mainīgie lapu koki  vēstī par jaunas sezonas tuvošanos un, kad visapkārt uzsprāgst sarkanas, oranžas un dzeltenas lapu lapotnes, tas liecina par ziemas tuvošanos. Pavasarī briest pumpuri un svaigi zaļie dzinumi, tas ir atjaunotās dzīves laiks un atkal jauns sākums (Daniel & Erin Prendergast).

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Ja kokkopja, arborista profesiju apgūst pēc pamatskolas, vidusskolas priekšmetus ir iespējams apgūt un nokārtot kādā no Valsts Tālmācības vidusskolām, tādējādi nodrošinot iepēju studēt Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU). Bulduru Dārzkopības vidusskola ir LLU struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. Kokkopjiem (arboristiem) ir iespēja tālāk studēt LLU Vides un būvzinātņu, kā arī Meža fakultātē, bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?

1. Sagatavot darba vietas lapu; 2. Iekārtot darba vietu; 3. Veidot efektīvu komunikāciju ar objektā esošajām personām, ievērojot ētikas normas; 4. Aprīkot darba vietu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 5. Organizēt transportlīdzekļu un gājēju plūsmu objektā; 6. Sakārtot darbu izpildes vietu.
 • veikt koku stādu loģistiku;
 • sagatavot koku stādīšanai;
 • sagatavot stādbedres koka stādīšanai;
 • stādīt kokus un dižkokus;
 • pārstādīt koku;
 • stabilizēt kokus pēc stādīšanas;
 • veikt pēcstādīšanas darbus.
 • sasniegt darba pozīciju;
 • kopt dabīgas formas koka vainagu;
 • veidot koka vainaga mākslīgas formas;
 • likvidēt bīstamos zarus;
 • uzstādīt vainaga drošināšanas sistēmas;
 • kopt īpašus kokus.
 • pārskatīt koku ciršanas dokumentāciju pirms darbu uzsāksanas;
 • nozāģēt koku no celma;
 • nozāģēt koku pa daļām;
 • nozāģēt paaugstinātas sarežģītības kokus;
 • piedalīties avārijas koku likvidēšanā;
 • utilizēt koka zāģēšanas atliekas.
 • sagatavot kokus pirms būvdarbu uzsākšanas un būvdarbu laikā;
 • ievērot darba aizsardzības prasības būvniecības objektos;
 • uzstādīt individuālos un kolektīvos koku aizsardzības līdzekļus;
 • uzstādīt laistīšanas sistēmas;
 • veikt sakņu sistēmas aizsardzības pasākumus;
 • kopt bojātas koka daļas.
 • komplektēt kāpšanas aprīkojumu atbilstoši darba uzdevumam;
 • kontrolēt kāpšanas aprīkojuma stāvokli un darbību darba laikā;
 • veikt vienkāršus kāpšanas aprīkojuma apkopes darbus;
 • lietot elektroinstrumentus;
 • lietot motorinstrumentus;
 • lietot specializēto tehniku.
 • veikt darbus, ievērojot normatīvo aktu prasības darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības jomā;
 • lietot individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus un drošības ierīces;
 • novērtēt riskus darba uzdevuma izpildē;
 • nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem;
 • lietot marķētu, lietošanai atbilstošu darba inventāru;
 • lietot ergonomiskos darba paņēmienus un inventāru;
 • ievērot vides aizsardzības prasības motorinstrumentu un elektroinstrumentu lietošanā un glabāšanā;
 • ievērot vides aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem;
 • lietot bioloģiskajai daudzveidībai draudzīgus darba paņēmienus.
 • skolai ir sava sporta un trenažieru zāle
Visi teorijas materiāli un pārbaudes darbi pieejami elektroniski – topošie speciālisti to visu var apgūt sev ērtā vietā un laikā, praktiskā apmācība uz vietas skolā – senajā Dendroloģiskajā parkā.

Labākajiem – garantētas budžeta vietas LLU!

Vērojot arboristus darbā, tā vien gribas viņus saukt par SUPERVAROŅIEM, jo šī profesija prasa īpašu drosmi, fizisko sagatavotību un specifiskas profesionālās prasmes. Šī iemesla dēļ Kokkopis – arborists ir kļuvusi par mūsdienās pieprasītu un prestižu profesiju!