TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS KATEDRA

Pavārs

Pēc 9. klases (valsts budžeta programma): 4 gadi

Kvalifikācija: 4LKI

Programmas vadītājs: Vita Morica

Kontakti: vita.morica@bulduri.lv

PAVĀRS – gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē
izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti.

DARBA IESPĒJAS – Pavārs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. Bulduru Dārzkopības vidusskolas jaunie speciālisti savas darba gaitas uzsāk jau pirmajā kursā, jo pieprasījums pēc šiem speciālistiem kūrortpilsētā ir augsts. Pēc skolas absolvēšanas jaunie speciālisti ir jau ar ievērojamu pieredzi.

PAPILDU PRASMES, KO GŪST BDV
Bulduru Dārzkopības vidusskolā, līdztekus profesionālajiem mācību priekšmetiem, jaunie pavāri apgūst pārtikas audzēšanas principus – paši audzē garšaugus un dārzeņus, darbojoties skolas modernajā siltumnīcā un mācību laukos. Īpaša uzmanība tiek pievērsta ēdienu un galda dekorēšanai – mūsu pavāri prot izmantot ziedus ēdienu gatavošanā un dekorēšanā.
Topošie pavāri līdztekus pavārmākslai un galda klāšanai, iemācās veidot ziedu kompozīcijas galda noformēšanai un Latviešu tradicionālo gadskārtu svētku rotājumu veidošanu.

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU MODUĻI

 • Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi,
 • Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā,
 • Lietišķās saskarsmes pamatprincipi,
 • Ražošanas darba organizācija,
 • Pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde,
 • Produktu un izstrādājumu uzglabāšana,
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija,
 • Ēdienkartes izveide,
 • Latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve,
 • Tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide,
 • Ražošanas darba organizācija,
 • Profesionālā saziņa svešvalodās,
 • Pavāra prakse.

Restorāns 36 līnija”, Jūrmala
Restorāns Roof BBQ Music Jūrmala
Restorāns ” Ragaciemā
Restorāns “Melnā Bite”, Rīga
SIA “FF Bakery Latvia”, Mārupe
Kafejnīca Cope Engures pag
Ēdināšanas uzņēmumi novados

BDV SADARBĪBAS UZŅĒMUMI ĒDINĀŠANAS NOZARĒ
“Radisson BLU Elizabete” restorāns
Kafejnīca “Cope”
Kafejnīca “Veranda”
Restorāns “Kaļķu vārti”
Restorāns “Laivas”
Restorāns “Melnā laiva”
Restorāns “Melnie mūki”
SIA ” Līgo MV”
SIA “Cabo Cafe”
SIA “Melnā bite”
SIA “Smārdes krogs”
SIA “Tobiass”
SIA “Dukāts”
SIA “Hotel Management Services”
SIA “Jūrmala Promenāde”
SIA “Lauris Restaurant Service” restorāns “36.līnija”
SIA “Mirabele”
SIA “Mūsu Terase”
SIA “SID Jūrmala”
SIA “Tukuma Ledus Halle” restorāns

Mācoties BDV pavāri apgūst plašu garšaugu sortimentu, dažādas dārzeņu, ogu un augļu šķirnes. BDV kolekciju laukos no pavasara līdz pat rudenim ir pieejami sezonai raksturīgie kultūraugi, no kuriem mūsu jaunie pavāri mācās sagatavot arī krājumus ziemai. Galdu klājumus vienmēr papildina ziedu kompozīcijas, jo pavāriem tiek dota iespēja apgūt floristikas pamatprasmes un telpu noformēšanas iemaņas.

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. BDV Pavāriem ir iespēja tālāk studēt LLU Pārtikas tehnoloģiju fakulātē Pārtikas un tehnoloģiju inovāciju programmā, kā arī Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības programmā, turpinot maģistratūrā studēt Uztura vai Pārtikas zinātni un doktora līmenī Pārtikas zinātni.

Bulduros regulāri notiek meistarklases kopā ar Latvijas izcilākajiem šefpavāriem. Jauniešiem tā ir liela motivācija un iedvesma apgūt pavārmākslu. Tāpat mūsu jauniešiem ir plašas iespējas mācību laikā apceļot Eiropu ERASMUS+ projekta “Garša un smarža” ietvaros, kur viņiem tiek dota iespēja arī pastrādāt un iemācīties gatavot Eiropas nacionālos ēdienus.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?

plānot savu darbu un visu saistīto resursu racionālu izmantošanu; – pārbaudīt tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma, inventāra gatavību darbam; – uzturēt darba vietu un darba vidi atbilstoši higiēnas prasībām; – sadarboties ar kolēģiem darbu plānošanā un izpildē dažādos termiņos; – kontrolēt tehnoloģisko karšu prasību un tehnoloģisko procesu ievērošanu ražošanas plūsmā; – īstenot izejvielu un produktu izsekojamības prasības.
– pieņemt izejvielas un produktus no noliktavas un piegādātājiem; – izvērtēt saņemto izejvielu un produktu atbilstību pavaddokumentiem un normatīvajiem aktiem; – ievērot izejvielu un produktu uzglabāšanas režīmus un prasības; – sagatavot izejvielas un produktus ražošanas procesam; – veikt sagatavoto izejvielu un produktu pieņemšanu un ievietošanu noliktavās; – veikt izejvielu un produktu pirmapstrādi; – kontrolēt izejvielu un produktu apriti ražošanas procesā.
– veidot tehnoloģiskās kartes ēdieniem un dzērieniem; 2 – veidot kalkulācijas kartes ēdieniem un dzērieniem; – veidot ēdienkartes; – nodrošināt tehnoloģiskās dokumentācijas pielietošanu ražošanā; – aizpildīt ražošanas procesa uzskaites un atskaites dokumentāciju; – veikt inventarizāciju.
– gatavot starpproduktus; – gatavot ēdienus, piedevas un dzērienus; – uzraudzīt ēdienu kvalitātes izmaiņas gatavošanas laikā; – gatavot veselīgu uzturu; – attīstīt Latvijas produktu gatavošanas tradīcijas; – noformēt ēdienus; – sagatavot ēdienus pasniegšanai.
pārbaudīt tehnoloģisko iekārtu un noliktavu atbilstību dažādu produktu uzglabāšanas prasībām; – piemērot atbilstošu uzglabāšanas veidu dažādi sagatavotiem produktiem; – nodrošināt produktu grupu saderību un produkta uzglabāšanas principus un derīguma termiņus uzglabāšanas procesā; – nodrošināt produktu, izejvielu, pusfabrikātu un gatavo ēdienu racionālu apriti uzņēmumā.
– noteikt galda klājumam atbilstošus galda traukus, piederumus, galda veļu; – organizēt galdu klāšanu atbilstoši apkalpošanas veidam; – pieņemt pasūtījumu, uzklausot viesu vajadzības un vēlmes; – koordinēt pasūtījumu izpildi.
– sazināties valsts valodā; – lietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās; – sadarboties, ievērojot profesionālās ētikas un komunikācijas principus; – pielietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas atskaišu sagatavošanā; – ievērot darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības; – ievērot ugunsdrošības, civilās aizsardzības un elektrodrošības noteikumus; – organizēt darba vietu atbilstoši darba drošības prasībām; – nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem; – iesaistīties uzņēmuma darbības attīstībā; – pilnveidot profesionālai darbībai nepieciešamās zināšanas.
8.1.ievērot darba iekšējās kārtības noteikumus; 8.2.ievērot uzņēmuma tehnoloģisko iekārtu un inventāra lietošanas noteikumus; 8.3.sekot elektroiekārtu drošai ekspluatācijai; 8.4.sniegt pirmo palīdzību.
9.1.apgūt jaunas, racionālas profesionālas iemaņas; 9.2.piedalīties pieredzes apmaiņas programmās; 9.3.piedalīties profesionālajā pilnveidē ; 9.4.iepazīties ar jaunāko profesionālo literatūru; 9.5.pilnveidot svešvalodu un profesionālās terminoloģijas lietošanu.

Restorāna “36. līnija” šefpavāra un līdzīpašnieka Laura Aleksejeva vēstījums topošajiem pavāriem. Ieklausies īsā video stāstā un nāc mācīties par pavāru uz Bulduriem!