Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais iepirkuma priekšmets

“Materiāli iDārzs robotizētās platformas izveidei”

Paredzamais iepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju

CPV kods

CPV kods: 35125100-7 Sensori

Identifikācijas numurs

SIA “BDV” 2020/19-SP

Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar nolikumu https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/28242

Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2020. gada 19. novembrim, plkst. 14.00  elektroniski uz e-pastu bulduri@bulduri.lv

Kontakpersona

Anta Sparinska, tālrunis 29446249, e-pasts anta.sparinska@bulduri.lv