Meristēmu mācību laboratorijas aprīkojums Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais iepirkuma priekšmets

Meristēmu mācību laboratorijas aprīkojums Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām

Paredzamais piepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā

CPV kods

38000000-5

Identifikācijas numurs

BDV-2017/08

Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām pielikumā

Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2017.gada 6.novembrim, plkst. 14.00 Jūrmalā, Viestura ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220.kabinetā sekretārei vai nosūta pa pastu

Kontakpersona

Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas – Līga Prieciņa, tālrunis 28826334, epasts: liga.priecina@bulduri.lv