Mobilās aplikācijas “Iepazīsti kokaugus un lakstaugus!” izstrāde.

Ar Jūrmalas pašvaldības atbalstu projektu konkursā „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā” tiek radīta unikāla responsīvā dizaina mobilā lietotne iOS, Android platformām. Tā dos  iespēju ikvienam izmantot Bulduru dārzkopības vidusskolas uzkrātās zināšanas par lakstaugiem un kokaugiem – gan vispārizglītojošo skolu un augstskolu jauniešiem un mācībspēkiem, gan Jūrmalas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem . Mobilā aplikācija kalpos kā izglītojošs brīvā laika pavadīšanas veids, mācoties  atpazīt augus un  uzzinot par piemērotākiem apstākļiem to audzēšanai, kā arī kā  padziļinātas informācijas avots un mācību palīglīdzeklis esošiem un topošiem nozares pārstāvjiem.

Ir plānots nākotnē papildināt doto aplikāciju ar informāciju angļu un krievu valodās, pievienot izglītojošas augu atpazīšanas spēles un testus, kā arī pašu informāciju nemitīgi paplašināt un papildināt ar jauniem skolas teritorijā iegūtiem augu fotoattēliem.