Aicinām pieteikties Motorzāģa un krūmgrieža vadītāja kursiem!

Plānots 2024 gadā

Programmas mērķis:

Iegūt un uzlabot esošās, drošas motorinstrumentu lietošanas iemaņas atbilstoši Latvijas un Europas normatīvo aktu prasībām.

Kursu mērķis pilnveidot zināšanas un prasmes droši un precīzi veikt darbus mežizstrādē. Kursos tiks apskatīta motorzāģu un krūmgriežu uzbūve, kopšana, sagatavošana darbam, darba drošība.

Kursa saturs:

DARBA DROŠĪBA MEŽIZSTRĀDĒ 4 stundas.

Biežāk sastopamie darba vides riska faktori mežizstrādē.
Tehniskās prasības mežizstrādes darbā.

MOTORZĀĢA UN KRŪMGRIEŽA VISPĀRĒJĀ UZBŪVE UN KOPŠANA 4 stundas.
Vispārējā motorzāģa uzbūve, darbības principi.
Vispārējā krūmgrieža uzbūve, darbības principi. Apkopes.

MOTORZĀĢA UN KRŪMGRIEŽA SAGATAVOŠANA DAŽĀDU DARBU VEIKŠANAI 6 stundas.
Motorzāģa sagatavošana darbam.
Krūmgrieža sagatavošana darbam.

ERGONOMIJA. DARBA DROŠĪBA DARBĀ AR MOTORZĀĢI UN KRŪMGRIEZI 4 stundas.
Ergonomija darbā ar motorzāģi un krūmgriezi.
Darba drošības pamatprincipi.

DARBA PRASMES AR MOTORZĀĢI MEŽĀ 10 stundas.
Koka gāšanas metodika.
Atzarošana.
Sagarināšana.

DARBA PRASMES AR KRŪMGRIEZI MEŽĀ 4 stundas.
Darbs ar krūmgriezi, retināšanas pamatprincipi.

DARBS AR MOTORZĀĢI UN KRŪMGRIEZI. IEGŪTO ZINĀŠANU UN PRASMJU NOVĒRTĒŠANA 8 stundas.Darbs ar motorzāģi un krūmgriezi mežā.
Prasmju vērtēšana

Mērķauditorija:

Strādājošie nozarē vai pašnodarbināti pieaugušie. Profesionāļi, amatieri.

Mācību laiks:

48 stundas

Mācību uzsākšanas un īstenošanas laiks:

Plānots 2024 gadā

Pasniedzējs:

Jānis Strausmanis – Eiropas motorzāģu sertifikācijas eksaminators 1- 4 līmenis.

Mācību maksa:

190 – 250 eiro (cena atkarīga no tā brīžā papildus izmaksām)

Mācībām nepieciešamais:

Individuālie aizsardzības līdzekļi, Motorzāģis, Transports uz/no mežu.

*02.05.2012. MK noteikumu Nr.310 “Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā” 3. pants nosaka, ka persona mežsaimniecības darbos drīkst lietot motorinstrumentus (krūmgriezi vai motorzāģi) tikai tad, ja saņēmusi attiecīgā motorinstrumenta operatora kvalifikāciju apliecinošu licencētas izglītības iestādes izsniegtu apliecību.
Apmācībās gūtās zināšanas pasargās nodarbinātos no nelaimes gadījumiem darba vietā, kā arī nodrošinās iemaņas kvalitatīvi un dinamiski veikt sev uzticētos darba pienākumus ar krūmgriezi un motorzāģi, ceļot darba produktivitāti.

Mācību maksā ietilpst:

  • teorētiskās mācības,
  • praktiskās mācības.

Iegūstamais izglītības dokuments:

  • APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi.