Aicinām pieteikties Motorzāģa un krūmgrieža vadītāja kursiem!

Tiklīdz kursi būs pieejami klātienes formā – mēs informēsim Jūs!

Programmas mērķis:

Pilnveidot izglītojamā zināšanas un prasmes droši un precīzi veikt darbus ar motorzāģi un krūmgriezi.

Kursa saturs:

DARBA DROŠĪBA MEŽIZSTRĀDĒ 4 stundas.

Biežāk sastopamie darba vides riska faktori mežizstrādē.
Tehniskās prasības mežizstrādes darbā.

MOTORZĀĢA UN KRŪMGRIEŽA VISPĀRĒJĀ UZBŪVE UN KOPŠANA 4 stundas.
Vispārējā motorzāģa uzbūve, darbības principi.
Vispārējā krūmgrieža uzbūve, darbības principi. Apkopes.

MOTORZĀĢA UN KRŪMGRIEŽA SAGATAVOŠANA DAŽĀDU DARBU VEIKŠANAI 6 stundas.
Motorzāģa sagatavošana darbam.
Krūmgrieža sagatavošana darbam.

ERGONOMIJA. DARBA DROŠĪBA DARBĀ AR MOTORZĀĢI UN KRŪMGRIEZI 4 stundas.
Ergonomija darbā ar motorzāģi un krūmgriezi.
Darba drošības pamatprincipi.

DARBA PRASMES AR MOTORZĀĢI MEŽĀ 10 stundas.
Koka gāšanas metodika.
Atzarošana.
Sagarināšana.

DARBA PRASMES AR KRŪMGRIEZI MEŽĀ 4 stundas.
Darbs ar krūmgriezi, retināšanas pamatprincipi.

DARBS AR MOTORZĀĢI UN KRŪMGRIEZI. IEGŪTO ZINĀŠANU UN PRASMJU NOVĒRTĒŠANA 8 stundas.Darbs ar motorzāģi un krūmgriezi mežā.
Prasmju vērtēšana

Mērķauditorija:

Strādājoši vai pašnodarbināti pieaugušie no 25 gadu vecuma.

Mācību laiks:

48 stundas

Mācību uzsākšanas un īstenošanas laiks:

tiklīdz būs iespējams kursus organizēt klātienes apmācībās, kā arī būs nokomplektēta grupa.

Mācību maksa:

Mācību maksā ietilpst:

  • teorētiskās mācības,
  • praktiskās mācības.

Iegūstamais izglītības dokuments:

  • APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi.