Mīļie esošie un bijušie buldurieši!

Informējam, ka nākamais Bulduru Tehnikuma absolventu un pedagogu SALIDOJUMS tiek plānots 2026.gada pirmajā jūnija sestdienā, vai precīzāk 06.06.2026.
Salidojumi Bulduru tehnikumā turpmāk noritēs reizi trijos gados, un ja atminaties, tad 2023.gadā aizvadījām skaistu salidojumu.

Uz tikšanos!