SIA ‘’Bulduru Dārzkopības vidusskola’’ ir veiksmīgi noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa ‘’Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci’’ Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 ‘’Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide’’ īstenošanā.
04.10.2019. – 04.11.2019. Bulduru Dārzkopības vidusskolā īstenojās mācību programma Motorzāģa un krūmgriža vadītājs 40 stundu apjomā. Kā rezultātā 3 cilvēki veiksmīgi pabeidza mācības un ieguva neformālās izglītības programmas apliecību un apliecības pielikumu.