Nojaukšanas darbi un teritorijas sakopšana Ķemeru ielā 76/84, Jūrmalā

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais iepirkuma priekšmets

Nojaukšanas darbi un teritorijas sakopšana Ķemeru ielā 76/84, Jūrmalā

Paredzamais piepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā

CPV kods

45111100-9

Identifikācijas numurs

BDV-2017/09

Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta

Viestura iela 6, Jūrmala

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām pielikumā

Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2017.gada 23. oktobrim, plkst. 14.00 Jūrmalā, Viestura ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220.kabinetā sekretārei vai nosūta pa pastu

Kontakpersona

Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas -Ēvalds Juhņēvičs, tālr. 29230283, epasts: evalds.juhnevics@bulduri.lv

Pielikumi