Nordplus Adult projekts “Urban Garden Specialist” (NPAD-2021/10161)

Projekta periods: 07/2021 – 06/2023

Nordplus finansējums: 43910 EUR

Partneri:

Bulduru Tehnikums (Latvija) https://bulduri.lv/

CLIL mācību centrs (Latvija) https://www.clilmc.com/

Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija) https://www.rtu.lv/en/university/rtu-projects/open?project_number=4555

B-Creative Association (Zviedrija) https://b-creative.link/projekt

Centre for Social Innovation (Lietuva) https://www.socin.lt/

Projekta mājaslapa: https://www.clilmc.com/nordplus-urban-garden-specialist

Projekta Facebook vietne: https://www.facebook.com/Urbangardenspecialist

Divus gadus Bulduru Tehnikums (Bulduru Dārzkopības vidusskola) sadarbībā ar partneriem no Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas strādāja pie Nordplus Adult projekta “Urban Garden Specialist” (NPAD-2021/10161).

Projekts bija veltīts 80 stundu mūžizglītības programmas par dārzkopību izstrādei. Programma ietver desmit moduļus un ir pieejama četrās valodās – angļu, latviešu, lietuviešu un zviedru. Materiālos ir iekļautas PowerPoint prezentācijas katrai nodarbībai, skolotāju rokasgrāmata ar ieteikumiem ieviešanai, materiāls “Moduļi skolotājiem”, kas ir mācību satura īstenošanas atbalsta līdzeklis pedagogiem, kā arī divas videolekcijas. Izstrādātajos materiālos ietilpst arī aprobācijas materiāli, piemēram, stundu vērošanas lapas un aptaujas anketa izglītojamajiem. Visi materiāli ir sakārtoti Moodle vidē. Katrā valodā ir atsevišķs Moodle kurss.

Izstrādātās mūžizglītības programmas moduļu tēmas ir:

  1. modulis “Urbāno dārzu koncepcija.”
  2. modulis “Dārzu veidi un funkcijas.”
  3. modulis “Ainavu faktori.”
  4. modulis “Dārza plānošana un ergonomika.”
  5. modulis “Dārza funkcionālās sastāvdaļas.”
  6. modulis “Augu saderība un sastāvs.”
  7. modulis “Urbānā dārza plāns.”
  8. modulis “Mākslas un dizaina pamati.”
  9. modulis “Parkletu un kopienas dārzu koncepcija.”
  10. modulis “Urbānais dārzs uz palodzes”

Programmu kā atsevišķu kursu pieaugušajiem plāno īstenot Bulduru Tehnikums un kā atbalsta programmu senioriem un invalīdiem B-Creative Association (Zviedrija). Citi partneri izmantos izstrādātos materiālus, lai dažādotu studentu izglītības pieredzi.

Programma ir izveidota īstenošanai tiešsaistē, klātienē vai kā hibrīda programma (daļēji tiešsaistē, daļēji klasē) ar daudzveidīgu auditoriju. Saturs ir sakārtots moduļos, kas ļauj studentiem apgūt visu programmu vai tikai izvēlēto programmas daļu. Materiāli ļauj studentiem arī patstāvīgi apgūt programmas daļas, izmantojot skolotāja rokasgrāmatu un Moodle vietnē pieejamos materiālus.

Katrs modulis ietver praktiskus uzdevumus un jautājumus izglītojamajiem, kas palīdz efektīvi apgūt teorētiskās zināšanas un prasmes pilsētas dārza vai tā elementa izveidei.

Programma veicina cilvēku izpratni par pilsētas dārzkopības nozīmi, pilsētu ilgtspējību un “zaļo” domāšanu.

Kontaktpersona: Veronika Skripačova, v.skripacova@gmail.com, +371 29828266