Uzsāc mācības droši!

25.augustā (plkst. 9:00-14:00) notiek testēšana skolā.

Lai uzsāktu mācības izglītības iestādē ir jāveic izglītojamo testēšana Covid 19 vīrusa infekcijai atbilstoši noteikumiem.*

Testēšanu var neveikt, ja izglītojamais varēs uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu digitālā vai papīra formātā, kurš jāiesūta uz e-pasta adresi: covid19@bulduri.lv līdz 27.08.2021.

Klātienes mācību procesā varēs piedalīties izglītojamie ar  sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu  vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Iebraucot dienesta viesnīcā dežurantam jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs Covid-19 testa rezultāts, kas izsniegts ne agrāk, kā 48 stundas pirms iebraukšanas.

Klātienes mācību procesā, izglītojamiem, kuri nevarēs uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, obligāti jālieto deguna un mutes aizsargmaska.

Bulduru Dārzkopības vidusskolai testu veikšanai ir piesaistīta E.Gulbja laboratorija.

Pēc testu veikšanas izglītojamais uz mācību līgumā norādīto tālruņa numuru saņems īsziņā testēšanas kodu no laboratorijas. Tā, būs, kā atslēga, kas garantēs to, ka testēšana tiks veikta bez maksas.

Izglītojamam pirms mācību uzsākšanas vai iebraukšanas dienesta viesnīcā, jāveic siekalu tests uz COVID19 vīrusa infekciju.

Siekalu tests jāveic 25.08.2021 izglītības iestādē vai dzīvesvietai tuvākajā E.Gulbja laboratorijā norādot, ka esat Bulduru Dārzkopības vidusskolas izglītojamais.

2021.gada 25.augustā testu izglītības iestādē būs iespējams veikt no plkst.9:00 – 14:00., ierodoties pa galveno ieeju skolā lūgums vispirms pieteikties pie dežuranta.

Siekalu testa rezultāti tiks iesūtīti uz izglītojamā norādīto e-pasta adresi.

Pozitīva testa gadījumā izglītojamā pienākums ir nekavējoties informēt izglītības iestādes administrāciju, rakstot uz e-pastu: covid19@bulduri.lv jo SPKC sniegtā informācija Izglītības iestādei pienāks ar laika nobīdi.

Testa rezultātu iespējams iegūt E.Gulbja laboratorijas mājas lapā https://www.egl.lv/ un https://datamed.lv/ mājas lapā, pieslēdzoties izmantojot savu internetbanku.

Saņemtos testa rezultātus jānosūta izglītības iestādei uz e-pasta adresi  covid19@bulduri.lv līdz 30.09.2021.

Turpmākā iknedēļas testēšana notiks izglītības iestādē.

*Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (redakcija spēkā uz 17.08.2021),