GADSIMTU SENAS TRADĪCIJAS

Foto: Jānis Asars

Bulduru Tehnikums (bijusī “Bulduru Dārzkopības vidusskola”) atrodas senās Bilderliņu kroņa muižas teritorijā Lielupes krastā, netālu no jūras. Kopš 1910. gada šajā vietā izglītojas topošie dārzkopības un kokkopības nozares speciālisti. Mūsdienās līdzvērtīgi notiek arī jauno speciālistu sagatavošana ainavu dārzniecības un būvniecības, floristikas, tūrisma, viesmīlības un ēdināšanas nozarēs! Te ir mazā ideālā Latvija, kur top īsteni latviskais – darbīgais, estētiskais un izturīgais gēns. Taču Bulduru Tehnikums nav tikai izglītības iestāde, bet vienlaikus tā ir arī uzņēmums, kur tiek īstenotas dažādas inovatīvas uzņēmējdarbības idejas. Jauniešiem ir iespēja būt līdzās jaunāko tehnoloģiju ieviešanai, gūt unikālu pieredzi un kļūt par pieprasītiem speciālistiem vai drosmīgiem jauniem uzņēmējiem.

Jaunajā, 2023./2024. mācību gadā Bulduru Tehnikums (BT) ir radusi iespēju uzņemt vairāk audzēkņu visās esošajās mācību programmās.

“Šobrīd uzņēmēju pieprasījums pēc prasmīgiem dārzkopjiem un viesmīlības pakalpojumu speciālistiem ir daudz lielāks, nekā BT spēja nodrošināt. Ik dienu atskan darba devēju lūgumi izvietot sludinājumus vai arī piedāvāt prakses vietu. Audzēkņi papildus prasmes var apgūt Dizaina fabrikas darbnīcās, savukārt traktoru un auto vadītāja apliecības iegūšana dod iespēju pēc skolas beigšanas pretendēt uz augstāku atalgojumu,” stāsta Bulduru Tehnikuma direktore.

BT ievēro darba tirgum nepieciešamo prasmju apguvi, ko ir iespējams īstenot, pateicoties skolas plašajām mācību teritorijām dārzā, mūsdienīgajai tehnikai un modernām siltumnīcām, kur aizrit liela daļa no skolēnu mācību ikdienas. Līdz ar to audzēkņi BT absolvē ne tikai ar labām teorētiskām zināšanām, bet arī ar vērtīgām un darba praksē nepieciešamām praktiskām iemaņām, kas noder turpmākajā darba ikdienā. BT mācību programmu izveidē ir iesaistījušies Latvijas uzņēmēji ar nepieciešamo materiāltehnisko bāzi un BT audzēkņiem nodrošinātām prakses vietām kvalifikācijas iegūšanai, kā arī turpmākām darba iespējām pēc skolas beigšanas.

Mācību vide

Mācības rit ēkā, kurā ir svaigi remontētas, saulainas mācību auditorijas, turpat tehnikuma teritorijā atrodas divas dienesta viesnīcas, kurām līdz jaunajam mācību gada sākumam aktīvi noris atjaunošanas un remontdarbi.

Mācību siltumnīcas

Tehnikuma teritorijā atrodas mūsdienīgi aprīkotas siltumnīcas 2400m2 platībā, kā arī praktisko mācību teritorija – lauki un dobes 23 ha platībā. Tehnikuma rīcībā ir materiāli – tehniskā bāze un dārza tehnika. Apmācību priekšrocības Bulduros – teorija tiek apgūta prakstiskos darbos skolas mācību parkā, dārzā un siltumnīcā. Pieejama moderna dārza tehnika un viena no modernākajām siltumnīcām Latvijā. (www.buldurusiltumnicas.lv)

Attīstība ar skatu nākotnē

Tehnikumā ir iekārtota Augu Biotehnoloģiju laboratorija, kurā dārzkopības jomas izglītojamie mācās un praktiskos darbos iziet skolas izglītojamie. Iespēja izstrādāt Skolēnu Zinātniski Pētniecisko darbu. Pētījumi notiek arī molekulārās bioloģijas laboratorijā. Tapšanas stadijā ir arī agroķīmijas laboratorijas. Mūsu tehnikums ir vienīgā Latvijā profesionālās izglītības iestāde, kurā ir iekārtota šāda tipa laboratorija kurā apmācības iziet skolas izglītojamie.

Tehnikumā top unikāls projekts – vienīgais Latvijā viedais dārzs “Latvijas i-Dārzs”. Projekta mērķis ir izgatavot robotu, kas pārvietosies starp augu dobēm, fotogrāfēs un skenēs augus ar dažādām kamerām un lāzeru, lai sekotu līdzi augu attīstībai, darbinās laistīšanas sistēmu, savlaicīgi noteiks slimību un kaitēkļu parādīšanos, informāciju, apkopojot datubāzē.

Dalība starptautiskos projektos

Tehnikums piedalās Erasmus+ starptautiskajos projektos un regulāri audzēkņi un pedagogi dodas zinību apmaiņas braucienos par Eiropu, apmeklējot radniecīgas izglītības iestādes un uzņēmumus.

Stipendiāti

Katru gadu Bulduru skolas attīstības biedrība “Par Bulduriem” kopā ar skolas atbalstītājiem pasniedz stipendijas pašiem labākajiem Bulduru Tehnikuma audzēkņiem.
Stipendijas 1000 eiro apmērā katrs 2022.gadā saņēma seši mūsu skolas izglītojamie, kuri Bulduros apgūst dārzkopības tehniķa profesijas un ainavu būvtehniķa profesijas.
Stipendijas jauniešiem piešķīra Bulduru attīstības biedrība, Latvijas pakalpojumu kooperatīvs “Vaks” no Vidzemes, Liene Dindone, saimniecības “Mārupe”, “Ezerkauliņi”, SIA “JLD” un ZS “Kliģēni”.
Intervijas ar izglītojamiem:

Tālākizglītība

Bulduru Tehnikums ir  Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (bijusī- Latvijas Lauksaimniecības universitāte) kapitālsabiedrība, kas mūsu audzēkņiem sniedz priekšrocības tālākām studijām izvēlētajā profesijā, kurā pirmās iemaņas jau gūtas Bulduros. Abu iestāžu mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, tāpēc izvēloties mācības Bulduros, jūs izvēlaties mērķtiecīgu izglītību. Soli pa solim pretim auglīgai dzīvei.

Tālākās izglītības iespējas: labākajiem audzēkņiem garanētas budžeta vietas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes ainavu arhitektūras studiju programmā, kā arī iespējas turpināt mācības citās Eiropas augstskolās, tai skaitā tajās, ar kurām Bulduru Tehnikumam ir sadarbība.

Bibliotēka 

Tehnikuma ēkā izvietotā bibliotēka sniedz izglītojamiem universālus bibliotekāros pakalpojumus. Bibliotēkas krājumos ir gan seni izdevumi no skolas dibināšanas laikiem, gan mūsdienu izdevumi vispārizglītojošu priekšmetu apguvei, kā arī nozaru grāmatas, dārzkopības enciklopēdijas, vārdnīcas un rokasgrāmatas. Kopumā bibliotēkas bagātība ir aptuveni 23000 grāmatu.

Dienesta viesnīcas

Šobrīd dienesta viesnīcā notiek remontdarbi –ir nomainīti logi, siltināta fasāde, veikta apkures sistēmas maiņa un jumta atjaunošanas darbi. Notiek arī iekštelpu kosmētiskais remonts un iekārtošana – mēbeles. Katrā numuriņā ir sanmezgls, mēbeles un segas, spilveni u.c. Katrā stāvā -veļas telpa, pieejams  wi-fi, datorklase, viesnīcu programmas mācību telpas, atpūtas telpa ar novusu un galda tenisu, velosipēdu novietne, volejbola laukums.

Konkurētspēja

BT ievēro darba tirgum nepieciešamo prasmju apguvi, ko ir iespējams īstenot, pateicoties tehnikuma plašajai apmācību infrastruktūras bāzei. Līdz ar to audzēkņi BT absolvē ne tikai ar labām teorētiskām zināšanām, bet arī ar vērtīgām un darba praksē nepieciešamām praktiskām iemaņām.

Karjera

Bulduru Tehnikuma audzēkņi ir īpaši lutināti ar lieliskām darba vietām, kuras sniedz kūrortpilsētas piedāvātās iespējas. Bagāta darba pieredze izveidojas jau mācību laikā. Divas reizes gadā jaunieši dodas savus spēkus pārbaudīt Eiropas mērogā, piedaloties konkursos, mācību apmaiņas programmās, kā arī īsteno savas mācību prakses. Daudzpusīgs skatījums raksturo mūsu jaunos speciālistus, kas konkurences situācijās ļauj viņiem vienmēr uzvarēt.

Atver durvis uz Bulduriem!

Bulduru Tehnikuma bibliotēka

DARBA LAIKS:

Pirmdiena        8:00-16:30
Otrdiena           8:00-16:30
Trešdiena         8:00-16:30
Ceturtdiena     8:00-16:30
Piektdiena       8:00-15:30

Lasītavas darba laiks katru darba dienu plkst.: 7:00-19:00

KONTAKTI:

Bibliotekāre Ineta Melne

E-pasts: biblioteka@bulduri.lv

Tālrunis   +371 26814257

Mūsu audzēkņi un pedagogi laipni aicināti izmantot Tehnikuma bibliotēkas pakalpojumus!

Bibliotēkas krājumos ir gan seni izdevumi no skolas dibināšanas laikiem, gan mūsdienu izdevumi vispārizglītojošu priekšmetu apguvei, kā arī nozaru grāmatas, dārzkopības enciklopēdijas, vārdnīcas un rokasgrāmatas. Kopumā bibliotēkas bagātība ir aptuveni 23000 grāmatu.

Bibliotēkā ir plašs nozaru literatūras un daiļliteratūras krājums, nodrošināta pieeja mācību procesā nepieciešamajai literatūrai un citiem mācību līdzekļiem darbam skolā, mājās un lasītavā.

Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana, atnākot uz bibliotēku vai uzrakstot un nosūtot pieteikumu uz bibliotēkas e-pastu.

Lasītava

Lasītavā (3.stāvā) audzēkņiem pašapkalpošanās režīmā pie sešiem brīvpieejas datoriem iespējams bez maksas izdrukāt melnbaltus dokumentus mācību vajadzībām. Pieejams bezvadu internets, iespēja strādāt ar savām portatīvajām ierīcēm. Sporta pedagoga vadībā iespējams spēlēt šahu vai dambreti, kā arī pieejamas citas galda spēles.

Maksas pakalpojumi :

2023.gadā tehnikuma bibliotēkā pieejamie periodiskie izdevumi:

Žurnāli: “Mans Dārzs”; “Dārza Pasaule”; “Padoms Rokā”; “Sporta Avīze”; “Ievas Virtuve”; “Ilustrētā Zinātne”; Laikraksts “Kultūrzīmes”.

Periodiskos izdevumus izsniedzam lasīšanai uz mājām, izņemot pēdējo (pašu jaunāko) izdevuma numuru!

Digitālie resursi profesionālajai un personīgajai izaugsmei:

Datubāzes:

Meklēšanas sistēma “Primo” https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=371KISC_VU1&lang=lv_LV&sortby=rank

Primo ir meklētājs, kas nodrošina piekļuvi dažādiem informācijas resursu veidiem no vienas meklēšanas saskarnes.

Sistēmā iespējams meklēt elektroniskajos resursos, kuri tiek veidoti LNB, LUB, RTU ZB, RSUB un LLUFB, piemēram, LNB Digitālajā bibliotēkā, kas lietotājam piedāvā tādas daudzveidīgas kolekcijas kā periodikas datubāzi, karšu kolekciju, latviešu grāmatu kolekciju u. c. Arī liela daļa no šo materiālu pilnajiem tekstiem pieejama tiešsaistē attālināti. Tāpat meklēšana tiek piedāvāta minēto augstskolu – LU, RTU, RSU un LLUFB – bibliotēku noslēguma darbu un publikāciju datubāzēs.

Nacionālā enciklopēdija enciklopedija.lv

https://enciklopedija.lv/

Nozīmīgākais populārzinātniskais informācijas resurss latviešu valodā, kas paredzēts izmantošanai jebkuram interesentam izglītības un profesionālās darbības jomā vai gluži vienkārši – zināšanu paplašināšanai.

Latvijas Republikas tiesību akti vietnē likumi.lv

https://likumi.lv/

Latvijas Republikas oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis”

https://www.vestnesis.lv/

Elektroniskajā izdevumā regulāri tiek publicēti ārējie normatīvie akti un citi tiesību akti un oficiālie paziņojumi.

Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma hugo.lv

Platforma tulko tekstus, dokumentus un tīmekļvietnes. Tā ir īpaši izstrādāta latviešu valodai un pielāgota valsts pārvaldes dokumentiem.

https://hugo.lv/lv

Latvijas kinohroniku kolekcija vietnē redzidzirdilatviju.lv

http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/collections/160435/135/

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve – liecības par Latviju, tās cilvēkiem un dažādām politiskās, sabiedriskās un kultūras dzīves norisēm no 19. gadsimta vidus līdz mūsdienām.

Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls diva.lv

http://www.diva.lv/

Vēsturiski, informatīvi un izglītojoši materiāli video un audio formātā par Latvijas sabiedriskajiem procesiem, ikdienu un kultūras vērtībām.

Open Access/Brīvpiekļuves resursi

Tiešsaistes piekļuve pilnteksta zinātniskajai informācijai, kas ļauj lietotājiem to meklēt, lasīt, lejupielādēt, kopēt, izplatīt, drukāt, citēt vai izmantot jebkurā citā legālā veidā bez finansiāliem, tiesiskiem vai tehniskiem ierobežojumiem.

Brīvpieejas grāmatas – doabooks.org

https://www.doabooks.org/

Directory of Open Access Books piedāvā piekļuvi vairāk nekā 8 000 brīvpieejas grāmatām no 224 izdevējiem dažādās zinātņu nozarēs.

EDP Sciences – brīvpieejas zinātniskā literatūra (grāmatas un žurnāli) vietnē edpsciences.org

https://www.edpsciences.org/en/

 

Brīvpieejas zinātniskie žurnāli – doaj.org

https://doaj.org/

Directory of Open Access Journals piedāvā bezmaksas pieeju zinātnisko žurnālu rakstu pilnajiem tekstiem. Šobrīd pieejami jau vairāk nekā 9 000 žurnāli. Tos iespējams meklēt pēc rakstu nosaukumiem vai priekšmeta.

E-journals

Pa nozarēm sakārtotas saites uz zinātniskajiem žurnāliem internetā. Daļa žurnālu pieejami brīvpieejā, daļa ir maksas, kas ir atkarīgs no konkrētā žurnāla vai datubāzes, kas to piedāvā.

http://www.e-journals.org/

Pasaulē lielākais atvērtās piekļuves rakstu apkopojums vietnē core.ac.uk

https://core.ac.uk/

CORE datubāze nodrošina piekļuvi gandrīz 25 miljoniem bezmaksas pilnu tekstu publikācijām.

 

Brīvpieejas žurnāli vietnē springeropen.com

https://www.springeropen.com/

Datubāzē pieejami recenzēti atvērtās piekļuves žurnāli visās zinātnes jomās.

Eurostat

Eirostat ir Eiropas Savienības statistikas birojs.

https://ec.europa.eu/eurostat

Onleihe digitālā bibliotēka

https://www.goethe.de/ins/lv/lv/kul/bib/one.html

Onleihe sistēma ir Gētes institūta bibliotēkas digitāls bezmaksas pakalpojums.Digitālā bibliotēka Onleihe piedāvā vairāk nekā 23 000 medijus vācu valodā – aktuālas Vācijas dienas avīzes un žurnālus, materiālus vācu valodas apguvei, grāmatas pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem, nozaru literatūru un rokasgrāmatas, filmas, mūziku un klausāmgrāmatas. Digitālos resursus iespējams lietot, reģistrējoties Onleihe sistēmā.

SILTUMNĪCAS

2400 m2 platībā izvietotas 4 telpas – halle, viena siltumnīca ar pludināmajiem galdiem un divas – grunts siltumnīcas, kur Dārzkopības nozares audzēkņi apgūst profesijai nepieciešamās prasmes un labprāt pavada arī savu brīvo laiku, kopjot savus sētos dārzeņus un puķes.

Ar ūdeni siltumnīcas tiek apgādātas no speciāli izbūvēta lielā baseina, kur ūdens tiek uzkrāts no lietus un sniega.  Siltumnīcai ir transformējams jumts, vasarā to ir iespējams atvērt, bet ziemā – siltuma taupīšanai jumtam var aizvilkt priekšā aizkarus. Tāpat siltumnīcai ir sava meteoroloģiskā stacija, kas palīdz regulēt telpu iekšienē veicamās darbības.

Siltumnīcās pavasara stādīšanas darbi tiek sākti jau februārī ar augsnes sagatavošanu, dārzeņu un puķu sēšanu, piķēšanu un stādīšanu, kam seko augu audzēšana un kopšana. BDV siltumnīcās regulāri apskatāmi aptuveni 200 dažādu šķirņu augi.

Podojamā mašīna

Podojamā mašīna aizstāj daļu roku darba stādu piķēšanas procesā un uzlabo darba efektivitāti par 80%.  Skolas siltumnīcas galvenā agronome un  jauno dārzkopības nozares speciālistu skolotāja Laima Ozoliņa atzīst, ka darbs rit ātri, ērti un nepatērējot daudz enerģijas – bērni nenogurst un var strādāt ar prieku!

Pludināmie galdi

Pludināmie galdi – augu laistīšanas un mēslošanas sistēma, kur ūdens un barības vielas augam tiek piegādātas no apakšas, liekais ūdens tiek nogādāts uz recirkulācijas baseinu, lai vajadzības gadījumā to izmantotu atkārtoti. Augu laistīšana primāri notiek no lielā baseina, kur tiek uzkrāts PH neitrālais lietusūdens bez sāļiem. Augu ziedēšanas laikā ūdens tiek bagatināts ar barības vielām, ko precīzi dozē datorprogramma. Galdi ir apsildāmi un vajadzības gadījumā augi no apakšas saņem siltumu.

Siltumnīcu mājas lapa – www.buldurusiltumnicas.lv 

AUGU BIOTEHNOLOĢIJU LABORATORIJA

2020. gada pavasarī savu darbību uzsāka Augu biotehnoloģiju laboratorija, kurā izglītojas arī skolas audzēkņi.

Laboratoriju plānojas iedalīt trīs galvenajos blokos:

Augu audu kultūru laboratorija

Agroķīmijas laboratorija

Molekulārās bioloģijas laboratorija

Laboratorijā šobrīd norit vairāki projekti:

-Biotehnoloģiju kompetences attīstība augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei 19-00-A01612-000006

– Ziemciešu genciānas un sudrabsveces mikropavairošanas tehnoloģiju izstrāde un iegūto jaunstādu pārbaude dažādos augšanas apstākļos Latvijā 19-00-A01620-000097

Projektu ietvaros norit darbs pie kallu, genciānas un sudrabsveces mikropavairošanas protokolu izstrādes un pilnveides.

Kā arī laboratorijā ar augu audu kultūru metodēm, tiek iepazīstināti Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņi – Dārzkopības tehniķi – ekskursijās ierodas gan neklātienes studenti, gan pilna laika studenti. Ieinteresētākie audzēkņi uzsākuši skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi tēmās, kas saistītas ar dažādu augu mikropavairošanu.

Augu audu kultūru laboratorija sadarbojas gan ar vietējiem, gan ārzemju uzņēmējiem augu mikropavairošanā, un ir atvērta jaunām sadarbībām.

Agroķīmijas un Molekulārās bioloģijas laboratorijas vēl ir labiekārtošanas stadijā un prognozējam, ka tuvākā pusgada-gada laikā abas uzsāks pilnībā savu darbību.

VĒSTURE

Vecā skolas ēka 1920.gads.

1899.gads

Nodibina Ķeizariskās Krievijas Dārzkopības Rīgas nodaļu.

1905.gads

Dārzkopības biedrība saņem no valsts bezmaksas lietošanā Bilderliņu kroņa muižu ar 153 pūrvietam zemes dārzkopības skolas izveidei.

1910.gads

Pēteris Dindonis pavasarī kļūst par veidojamās skolas vadītāju un jau vasarā uzņem pirmos 10 kursantus. Tas arī uzskatāms par mācību iestādes pirmssākumiem. Iestādi sauc: Bilderliņu dārzkopības mācību iestāde. Vasaras kursi ar ziemas klasi.

1911.gads

Uzceļ skolas ēku, uzceļ augļu un dārzeņu pārstrādāšanas māju, iegādājas mašīnas un rīkus, būvē lopu kūti.

1912.gads

Uzbūvē augu māju, iestādīti 800 augļu koki, uzsāk apstādījumu projekta īstenošanu, dārzeņu šķirņu salīdzināšanu.

1915.gads

Pirmais Pasaules karš. Skola evakuējas uz Krieviju.

1920.gads

Dārzkopības biedrībai trūkst līdzekļu skolas atjaunošanai, īpašums tiek atdots Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamentam.

1925.gads

Uzsākta vidusskolas ēkas celtniecība.

1926.gads

Tiek atvērta Valsts Bulduru dārzkopības vidusskola.

1940.gads

Bulduru divgadīgo dārzkopības vidusskolu pārorganizē par četrgadīgo dārzkopības skolu ar tiesībām pēc tās beigšanas iestāties augstskolā.

1942.gads

Uz Bulduriem pārnāk mācīties audzēkņi no Višķu, Vecbebru un citām lauksaimniecības skolām. Izveido Bulduru dārzkopības un biškopības vidusskolu.

1945.gads

Pirmo reizi lietots nosaukums Bulduru dārzkopības tehnikums.

1947.gads

Slēdz Cēsu rajona Vildogas lauksaimniecības skolu un pievieno dārzkopības tehnikumam, tādēļ bijusī pirmskara paraugsaimniecība “ Ratnieki” kļūst par Bulduru saimniecību. Tur līdz 1954. gadam izveidota 2 ha liela augļaugu kokaudzētava.

1956.gads

44 ha lielajai tehnikuma mācību saimniecībai Bulduros pievieno saimniecības “ Lapsas” (88 ha) Babītes ciema teritorijā un “Robežniekus” (238 ha) Elejas ciema teritorijā.

1964.gads

Nodibina Bulduru dārzkopības sovhoztehnikumu, skolu apvienojot ar ģeogrāfiski tuvāko saimniecību – Rīgas rajona Salienas sovhozu. Šajā laikā 1. kopmītnes jau ir uzceltas. Mācību telpas izvietotas deviņās ēkās. Sākas plānošanas darbs pie jauna mācību korpusa izveides.

1968.gads

Ekspluatācijā nodod 2. kopmītnes

1972.gads

Pabeigta siltumnīcu kompleksa izbūve – uzceltas 15 siltumnīcas ar kopējo platību 9100m2 .

1973.gads

Babītes poldera auglīgākajās augsnēs izveido kokaudzētavu.

Lauksaimniecības ministrija saīsina skolas nosaukumu – turpmāk Bulduru sovhoztehnikums.

1975.gads

Darbu sāk ekspluatācijā nodotais Sporta nams.

1988.gads

Sāk darboties jaunā ēdnīca, katlu māja, peldbaseins.

1989.gads

1. septembrī svinīgi atklāj jauno mācību korpusu.

1990.gads

Tiek likvidēti sovhozi. Skolas jaunais nosaukums agrofirma “Bulduru dārzkopības tehnikums”.

1993.gads

Slēdz Republikānisko neklātienes lauksaimniecības tehnikumu, neklātienes mācības dārzkopībā turpina Bulduros. Nedaudz vēlāk reorganizē arī Rīgas lauksaimniecības skolu, iepludinot audzēkņus un materiālo bāzi tehnikumā.

1994.gads

Tehnikumā sāk darboties Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centra Dārzkopības konsultāciju birojs. Ta darbība ilgst līdz 1998. gadam.

1994.gads

“Lattelecom” SIA veic pārbūvi vecajā katlu mājā, renovē vidusskolas ēku, telpas 3. dienesta viesnīcā, iekonservē dārzkopības skolas ēku. Nomā telpas Lattelecom SIA mācībām līdz 2003. gadam.

1999.gads

Ar Ministru kabineta un Zemkopības ministrijas rīkojumiem tehnikums kļūst par bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ Bulduru dārzkopības vidusskola” un tiek nodots privatizācijai.

2002.gads

Daļu parka iznomā SIA Onava, kur iekārto slavenās Bulduru puķu dobes.

2004.gads

Visas lauksaimniecības mācību iestādes no Zemkopības ministrijas nonāk Izglītības un Zinātnes ministrijas pakļautībā, kļūstot par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ Bulduru dārzkopības vidusskola”.

2005.gads

Saeima pieņem likumu “Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bulduru dārzkopības vidusskola”, tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem”.

2017.gads

VSIA “Bulduru Dārzkopības skola” kļūs par Zemkopības ministrijas pakļautībā esošās Latvijas Lauksaimniecības Universitātes struktūrvienību.

2023.gads

Bulduru Dārzkopības vidusskola maina nosaukumu uz “Bulduru Tehnikums”.