Piesakies divu dienu lekcijām !

Plānots 2024.g. pavasarī

Piesakies kursiem- mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

Programmas mērķis:

pārtikas higiēnas un mikrobioloģisko risku zināšanu popularizēšana, pieaugušo izglītošana.

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

  • mūsdienīgās pārtikas higiēnas prasības, galvenie Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti; uzņēmuma un personāla higiēnas pamatprincipi;
  • mūsdienīgā pārtikas mikrobioloģija, mikrobioloģiskie riski, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti, pārtikas piesārņojuma nepieļaušana un pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas pamatprincipi.

Nodarbību tēmas:

1.daļa “Pārtikas higiēnas pamati” 

Pārtikas higiēnas vēsture un terminoloģija. Pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni. Mūsdienīgās pārtikas higiēnas prasības, galvenie ES un LR normatīvie akti. Starptautiskie standarti. Pārtikas apdraudējums, pārtikas izcelsmes slimības un to profilakses pamatprincipi. Uzņēmuma un personāla higiēna.

2.daļa “Mikrobioloģiskie riski pārtikā”

Pārtikas mikroorganismi, kaitīgie un nekaitīgie. Pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni. Mūsdienīgā situācija, pārtikas izcelsmes slimības. Galvenie ES un LR. Starptautiskie standarti. Mikrobioloģiskie riski un laboratoriskie izmeklējumi pārtikas uzņēmumā. Uzņēmuma un personāla higiēna no mikrobioloģijas viedokļa.

Mērķauditorija:

jebkurš interesents, nozares profesionāļi un personāls.

Mācību laiks:

6  + 6  akadēmiskās stundas.

Kursu pasniedzējs:

Tatjana  Marčenkova – Dr.sc.ing. pārtikas zinātnē, sertificēta LĀB Sabiedrības veselības ārste.

Mācību uzsākšanas un īstenošanas laiks:

Plānots 2024.g. pavasarī

Piesakies kursiem- mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

Mācību maksa:

1.daļa 54,00 eiro;

2.daļa 54,00 eiro
Iespējams pieteikties arī uz vienu no lekcijām!

Norises vieta:

Bulduru Tehnikumā, Viestura ielā 6, Jūrmalā.

Iegūstamais izglītības dokuments:

APLIECĪBA par neformālās izglītības programmas apguvi.