Pārtraukts

Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets
„Grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšana”

ID NR. SIA “BDV” 2018/14

3. Paredzamais iepirkuma apjoms
Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
4. CPV kods
79211100-7
5. Identifikācijas numurs
SIA “BDV” 2018/14
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta
Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš
Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
9. Citas ziņas
Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 27. novembrim, plkst. 14:00  Viestura ielā 6, 220. kabinets
10. Kontakpersona
Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas:

Ludmila Belova, tālr. 29967815, ludmila.belova@bulduri.lv.