Plānots 2024.g. pavasaris

Aicinām pieteikties kursiem, un mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

Informējam, ka mācību grupu komplektēšana tiks uzsākta, ja pieteikumu skaits sasniegs noteikto minimālo skaitu.

Programmas mērķis:

sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par dārza un siltumnīcas sagatavošanu pavasarim.

Nodarbībās iepazīsim pavasarī veicamos darbus dārzā:

  • pavasarī veicamie darbi sakņu dārzā;
  • kokaugu un lakstaugu kopšana;
  • ārā neziemojošo augu atdzīvināšana un sagatavošana izstādīšanai;
  • dekoratīvo augu mēslošana;
  • vecā zāliena atjaunošana;
  • un daudzus citus interesantus jautājumus, lai Jūsu dārzs būs gatavs sezonai.

Kursa uzdevumi:

iepazīties ar pavasarī veicamajiem dārza darbiem, sekmēt savlaicīgu un kvalitatīvu dārza sezonas uzsākšanu.

Mērķauditorija:

visi, kas vēlas uzzināt vairāk par dārza kopšanu un saņemt vērtīgus profesionālus padomus.

Mācību laiks:

12 akadēmiskās stundas.

Mācību uzsākšanas un īstenošanas laiks:

Plānots 2024.g. pavasaris

Aicinām pieteikties kursiem, un mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

ZOOM platformā

Mācību maksa par kursu:

72 eiro.

Pasniedzējs:

Mariana Smona – agronome, bioloģe, pasniedzēja ar vairāk nekā 25 gadu lielu pieredzi, ikdienā nodarbojas ar dārzu projektēšanu un ierīkošanu.

Kursu saturs pa tēmām:

Pavasara darbu plānošana
Sakņu dārzs: sēšana un dēstu audzēšanas apstākļu nodrošināšana (trauku izvēle, augsne, gaisma)
Pavasara darbi sakņu dārzā.
Krāšņumdārzs
Augu veselība, pavasara pasākumi kaitēkļu un augu slimību apkarošanai.
Dekoratīvo augu mēslošana.
Kokaugu un lakstaugu kopšana pavasarī.
Ārā neziemojošo augu atdzīvināšana un to sagatavošana izstādīšanai.
Zāliena sagatavošana
Sūnu apkarošanu;
Vertikulēšana / aerēšana;
Piesēšana, mēslošana;
Vecā zāliena atjaunošana.

Iegūstamais izglītības dokuments:

Apliecība par kursu apguvi.