Valsts finasētas apgūstamās profesijas pēc pamatskolas:

Kvalifikācija
Mācību ilgums
Prasības iepriekš iegūtai izglītībai
4 gadi
Pamatskolas
4 gadi
Pamatskolas
4 gadi
Pamatskolas
4 gadi
Pamatskolas
1 gads
Pamatskolas, no 17 gadu vecuma

*Kokkopis (arborists) maksas, neklātienes programma – 1750 eiro par visu mācību periodu (dalītais maksājums 175 eiro x 10 mēneši).

Dārzkopības katedra

Dārzkopības
katedra

Pilsētvides un dizaina katedra

Tūrisma un viesmīlības katedra

Mūžizglītības
katedra