Valsts finasētas apgūstamās profesijas pēc pamatskolas:

Kvalifikācija
Mācību ilgums
Prasības iepriekš iegūtai izglītībai
4 gadi
Pamatskolas
4 gadi
Pamatskolas
4 gadi
Pamatskolas
4 gadi
Pamatskolas
1 gads
Pamatskolas, no 17 gadu vecuma

*Kokkopis (arborists) maksas, neklātienes programma – 1500 eiro par visu mācību periodu.

Dārzkopības katedra

Dārzkopības
katedra

Pilsētvides un dizaina katedra

Tūrisma un viesmīlības katedra

Mūžizglītības
katedra