Valsts finasētas apgūstamās profesijas pēc pamatskolas:

Kvalifikācija
Mācību ilgums
Prasības iepriekš iegūtai izglītībai
4 gadi
Pamatskolas
1 gads
Pamatskolas un pilni 17 gadi
4 gadi
Pamatskolas
4 gadi
Pamatskolas
4 gadi
Pamatskolas
Dārzkopības katedra

Dārzkopības
katedra

Pilsētvides un dizaina katedra

Tūrisma un viesmīlības katedra

Mūžizglītības
katedra