Valsts finasētas apgūstamās profesijas pēc vidusskolas:
Kvalifikācija
Mācību ilgums
Prasības iepriekš iegūtai izglītībai
1,5 gadi
Vidusskolas
1,5 gadi
Vidusskolas
1 gads
Vidusskolas
1,5 gadi
Vidusskolas

*Kokkopis (arborists) maksas, neklātienes programma – 1750 eiro par visu mācību periodu (dalītais maksājums 175 eiro x 10 mēneši).

Dārzkopības katedra

Dārzkopības
katedra

Pilsētvides un dizaina katedra

Tūrisma un viesmīlības katedra

Mūžizglītības
katedra