Valsts finasētas apgūstamās profesijas pēc vidusskolas:

Kvalifikācija
Mācību ilgums
Prasības iepriekš iegūtai izglītībai
1,5 gadi
Vidusskolas
1,5 gadi
Vidusskolas
1 gads
Vidusskolas
1,5 gadi
Vidusskolas
Jauna mācību programma! Agrārā sektora komercdarbinieks
1,5 gadi
Vidusskolas
Dārzkopības katedra

Dārzkopības
katedra

Pilsētvides un dizaina katedra

Tūrisma un viesmīlības katedra

Mūžizglītības
katedra