Profesionālo priekšmetu  PEDAGOGS

SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola aicina darbā (uz pilnu darba laiku)  Priekšmeta/ moduļa pedagogu profesionālās vidējās izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi”.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā pedagoģiskā izglītība vai izglītība Ēdināšanas vai Pārtikas apstrādes jomā;
 • Pavāra kvalifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Vēlama pieredze pedagoģiskajā darbā;
 • Pretendentam ir tiesības strādāt izglītības iestādē atbilstoši Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam.

BDV piedāvā:

 • Pilna laika slodzes darbu senākajā Latvijas Dārzkopības skolā ar plašu ainavisku skolas apkārtni, dendroloģisko parku, modernu materiāli tehnisko bāzi un renovētām skolas telpām;
 • Atalgojumu no EUR 900,00 līdz EUR 990,00 par slodzi atbilstoši tarifikācijai pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • Darba vietu Jūrmalā, Viestura ielā 6.

 

Darba pienākumi:

Veikt profesionālo apmācību izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi”, profesionālajos mācību priekšmetos/ moduļos:

 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas;
 • Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija;
 • Latviešu nacionālā un mūsdienīgā virtuve.

Pieteikumā gaidīsim:

motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams).

Pieteikumu līdz 2022. gada 1.augustam (ieskaitot) var iesniegt:

Sūtot elektroniski uz e-pastu bulduri@bulduri.lv ar norādi „SIA Bulduru Dārzkopības vidusskolas profesionālo priekšmetu pedagoga vakance”*.

Pamatojoties Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regulas) 13. pantu Bulduru Dārzkopības vidusskola informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc konkursa noslēguma.