PROJECT “ARBORISTS: Urban Tree Care for Sustainable Cities in the Baltic Sea Region”

No. 2017-1-LT01-KA202-035253

Vadītājs

Andris Spaile

Tālrunis: +371 29180371

E-Pasts: andris.spaile@bulduri.lv

Projekta uzdevumi:

  • Izstrādāt vadlīnijas Arboristu apmācītājiem
  • Izstrādāt koku kopšanas rekomendācijas vietējām pašvaldībām
  • Attīstīt skolotāju apmācības metodes Arboristu apmācībā
  • Apmācīt Arboristu skolotājus
  • Izveidot Evides mācību materiālus

Partneri