Projekta mērķis:

EIP grupas vīzija ir izveidot integrētu un augsti kompetentu starpnozaru konsorciju, lai risinātu vertikālās lauksaimniecības tehnoloģiskās pamatproblēmas -uzlabotu kultūraugu ražu un samazinātu elektroenerģijas patēriņu. Sadarbības grupas mērķi projektā ir veikt augu monitoringu izmantojot 3D fotogrammetrijas metodi, uz kā pamata izstrādāt inovatīvas metodes un tehnoloģijas ražas un energoefektivitātes palielināšanai vertikālajā lauksaimniecībā.

Projekta vadītāja:

Anta Sparinska
Tālrunis: +371 29446249
E-pasts: anta.sparinska@bulduri.lv

Projekta īstenošanas gaitā tiks apvienota precīzāka un ātrāka augu monitorēšanas metode ar jaunām inovatīvām tehnoloģijām, kā piemēram, mākslīgā apgaismojuma pilnveidošana, klimata stabilitātes nodrošināšana u.c., tādējādi uzlabojot produkcijas kvalitāti un reizē samazinot kopējo energoresursu lietošanu audzēšanas procesā. Līdz ar to projekts skar vienas nozares (lauksaimniecības produktu primārā ražošana) vismaz divus sektorus (augkopība, dārzkopība, pārstrāde).

Projekts sastāv no sekojošiem darbu kopumiem:

– Veikt augu monitoringu un izveidot metodiku 3D modeļus vizuālai augu novērtēšanai.

– Izveidot algoritmu/s iegūtu datu kopu apstrādei.

– Izveidot datu bāzi izmantojot iegūtos 3D fotogrammetrijas modeļus.

– Izveidot mākslīgā apgaismojuma tehnoloģiskus uzlabojumus.

– Izveidot klimata sistēmas tehnoloģiskus uzlabojumus.

– Testēt, monitorēt un analizēt jauno tehnoloģiju efektivitāti hidroponikas sistēmā.

– Testēt, monitorēt un analizēt atrastos risinājumus siltumnīcās.

– Iegūto zināšanu un pieredzes tālāknodošana.


Paredzamie rezultāti:

Projekta ietvaros paredzēts (a) izstrādāt automatizētu monitoringa sistēmu, (b) efektivizēt mākslīgā apgaismojuma un ventilācijas risinājumu, ieviest šos risinājumus vairākās urbānās lauksaimniecības sistēmās tādējādi demonstrējot uzlabotu energoefektivitāti un optimizētu ražu. Kopumā projektā sadarbības rezultātā jauna vertikālās lauksaimniecības tehnoloģija tiks novesta līdz TRL7 līmenim.