SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola aicina darbā (uz pilnu darba laiku)-

PROJEKTU VADĪTĀJU (mūžizglītībā)

Bulduru Dārzkopības vidusskola (BDV) ir mūsdienīga, inovatīva ar radošiem, uz sadarbību vērstiem pedagogiem, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, mūžizglītības programmas un interešu izglītības programmas.
Aicinām projektu vadītāju mūžizglītības* nodaļā, kurš/-a spētu profesionāli un inovatīvi īstenot darbības plānus mūžizglītības un pieaugušo izglītības plānošanā un veikt apmācību organizēšanu.

Mūžizglītība ir izglītības process dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši interesēm, vajadzībām un darba tirgus prasībām.

Mūžizglītības nodaļas un kursu informācija: https://bulduri.lv/muzizglitiba/ 

Galvenie amata pienākumi:

 • Mācību procesa organizēšana un plānošana;
 • Neformālās izglītības programmu izstrāde ņemot vērā nozares aktualitātes un inovācijas;
 • Cieņpilna sadarbības veidošana, starp klientiem – izglītojamajiem, kolēģiem un citiem sadarbības partneriem;
 • Izglītības iestādes lietvedības dokumentācijas sagatavošana atbilstoši lietu nomenklatūrai;
 • Klientu e-pastu un telefona zvanu administrēšana;
 • Mācību pakalpojumu videokonferenču koordinēšana.

Prasības:

 • Pieredze aktīvajā pārdošanā vai projektu vadībā, vai izglītības jomā;
 • Izpratne par Latvijas Republikas izglītības sistēmu un mācību īstenošanas formām;
 • Spēja precīzi un rezultatīvi vadīt procesus, īpaši novērtēsim prasmi iekļauties noteiktos termiņos;
 • Izcilas komunikācijas un sadarbības prasmes, labas prezentācijas prasmes;
 • Labas latviešu valodas gramatikas prasmes, kā arī sarunvalodas līmenī pārvaldi krievu un angļu valodu;
 • Teicamas iemaņas MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MS Team), ZOOM, Moodle un prasme rīkoties ar biroja tehniku;
 • Vēlme mācīties, darot un apgūstot reglamentējošo normatīvo aktu prasības;
 • Vēlama pieredze ESF finansētu izglītības projektu vadībā.

 

BDV piedāvā:

 • Pilna laika darbu senākajā Latvijas Dārzkopības skolā ar plašu ainavisku skolas apkārtni, dendroloģisko parku, modernu materiāli tehnisko bāzi un renovētām skolas telpām;
 • Atalgojumu no EUR 1000,00 līdz EUR 1200,00  pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • Pēc pārbaudes laika beigām veselības apdrošināšanu;
 • Profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • Darba vietu Jūrmalā, Viestura ielā 6.

Pieteikumā gaidīsim:

motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams).

Pieteikumu līdz 2022. gada 30.jūnijam (ieskaitot) var iesniegt:

Sūtot elektroniski uz e-pastu personals@bulduri.lv ar norādi „SIA Bulduru Dārzkopības vidusskolas” projektu vadītājs mūžizglītības jomā vakance”*.