Piesakies semināriem klātienē!

2023. gada 16.novembrī

Darba kārtība 2023. gada 16. novembrī, Bulduros, Jūrmalā,  Viestura ielā 6:

9:00 – 12:00
Vēsturiska retrospekcija par dižkokiem.

Koku uzmērīšanas īpatnības.

Aizsargājamo koku kopšanas un apsaimniekošanas prakse.

SIA “KOKU EKSPERTS” valdes loceklis, EAC sert. koku tehniķis un arborists Gvido Leiburgs
12:30 – 13:15
Pusdienu pauze *
Bulduru Tehnikuma ēdnīca
13:00 – 14:30
Dižkoki, bioloģiskā daudzveidība un kopšanas īpatnības.

Praktiskie darbi un piemēri dabā.**

SIA “KOKU EKSPERTS”  valdes loceklis, EAC sert. koku tehniķis un arborists Gvido Leiburgs
14:30 – 16:00
Likumdošanas akti, kas nosaka aizsargājamu koku un dižkoku statusu.
DAP, Dabas aizsardzības departamenta direktore   Gita Strode
16.00 – 16:30
Semināra noslēgums, apliecības

Mācību laiks un norise:

2023.gada 16. novembrī plkst. 9:00-16:00. Jūrmalā, Bulduru Tehnikumā, Viestura iela 6.

Mācību maksa:

 65  eiro.

Iegūstamais dokuments:

APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi.