Šī brīža tendence tālākizglītībā pieaugušajiem –  iegūt profesiju, kurā iespējams strādāt svaigā gaisā. 

Bulduru Dārzkopības vidusskolā (BDV) tiks īstenotas mācības vairākas tālākizglītības programmas pieaugušajiem, kurām 90-95% izmaksu sedz ES fondi un valsts. Vispieprasītākā profesija apgūšanai BDV – būvniecības nozarē Kokkopis–arborists un programma „Koku kopšanas darbu pamati”. 

Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotais projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” norit nu jau piektajā kārtā, uz kuru kopumā pieteikušies 19 893 iedzīvotāji. Kopumā saņemti 28 930 mācību pieteikumi, kas izskaidrojams ar to, ka daudzi iedzīvotāji pieteikušies vairāk nekā vienā izglītības programmā.

Šajā kārtā BDV piedāvā apgūt divas profesionālās pilnveides programmas “Uzņēmējdarbības pamati” un “Koku kopšanas darbu pamati” un vienu tālākizglītības programmu “Dārzu un parku kopšana” ar iegūstamo 3. kvalifikācijas līmeni “Kokkopis-arborists”.

Šī projekta kārtas ietvaros, uz mācībām BDV  ir saņēmusi kopumā 103 pieteikumus.

Vispieprasītākā izrādījusies būvniecības nozares tālākizglītības programma “Dārzu un parku kopšana (73 pieteikumi), kuru pabeidzot, iespējams iegūt kokkopja – arborista  profesiju. Salīdzinoši lielu interesi izglītoties izteica arī profesionālās pilnveides programmā “Koku kopšanas darbu pamati” (21 pieteikums). Profesionālās pilnveides programmā “Uzņēmējdarbības pamati” saņemti  9 pieteikumi, tādēļ mācību grupa netiks nokomplektēta.  

“Neraugoties uz to, ka šīm mācību grupām gan teorētiskās, gan praktiskās mācības bijām plānojuši klātienē, šobrīd, ievērojot epidemioloģisko situācijai valstī, teorētiskās mācības organizēsim tiešsaistē, ZOOM platformā. Tiklīdz situācija būs normalizējusies un MK noteikumi atļaus, pāriesim uz klātienes mācību formu. Ceram uz sapratni un pacietību no mācību dalībnieku puses.” uzsver Kristīne Bulkovska, Bulduru Dārzkopības vidusskolas Mūžizglītības vadītāja.

Ja kādā no izglītības programmām nebūs sasniegts nepieciešamais pieteikumu skaits, lai nokomplektētu mācību grupu, vai pārsniegts iespējamo uzņemamo dalībnieku skaits, projekta dalībnieki mācību grupu komplektēšanas laikā var izvēlēties apgūt izglītības programmu citā izglītības iestādē, kurā tiek piedāvāta izvēlētā izglītības programma, ja tajā ir brīvas vietas.  

Bulduru Dārzkopības vidusskolā līdz 11.12.2020., iespējams vēl pieteikties uz vakantām mācību vietām profesionālās pilnveides programmā “Koku kopšanas darbu pamati”.  

To izdarīt iespējams aizpildot pieteikumu šeit: Mūžizglītība – Bulduru dārzkopības vidusskola (bulduri.lv), vai rakstot e-pastu: muzizglitiba@bulduri.lv.  

Nākamā pieteikšanās kārta gaidāma 2021. gada pirmajā pusē. Aicinām sekot līdzi aktualitātēm www.macibaspieaugusajiem.lv un www.bulduri.lv

ES fondu pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā gandrīz 47 miljonus eiro. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots mācībās iesaistīt 55 tūkstošus nodarbināto.

“Valsts izglītības attīstības aģentūra un SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola 2020. gada 9. septembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr. 6.-2.3.3/67 par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (turpmāk – projekts) īstenošanā projekta 5. kārtas ietvaros.”

Informāciju sagatavoja: 

Kristīne Bulkovska,
Bulduru Dārzkopības vidusskola, Mūžizglītības vadītāja
Tālr. 26176748
e-pasts: muzizglitiba@bulduri.lv