Sadarbība, kas gadiem tiek stiprināta

Slaveno Bulduru Lielo puķu dobju tapšanas pirmssākumos, tieši SIA “ONAVA” bija lielais ‘atspēriena punkts’ to tapšanā.
Jau gadiem tradīcija turpinās, un patreiz zināmā Lielā Bulduru puķu dobe pārtop par Bulduru “i-Dārzu”, kuru nozīmīgo atbalstu – dāvājot skolai viengadīgo puķu sēklas šī dārza tapšanai ik gadu sniedz tieši SIA “ONAVA”.
Šobrīd jau ir sākušies sagatavošanās darbi pavasara lielajam darba cēlienam, lai krāšņās puķu dobes atkal mūs visus priecētu!
SIA “ONAVA” pirmsākumi ir cieši saistīti ar Bulduru Dārzkopības vidusskolu. Deviņdesmito gadu sākumā Bulduru tehnikuma absolvente, vēlāk puķkopības skolotāja Anita Onkele, vēlēdamās paplašināt profesionālo pieredzi sev un topošajiem dārzniekiem – stādu audzētājiem, sāka dibināt kontaktus ar prestižām sēklu un jaunstādu ražotājfirmām Vācijā. Radās nepieciešamība reģistrēt uzņēmumu, kas varētu piedāvāt stabilu un mūsdienīgu sēklu (vēlāk arī jaunstādu, sīpolpuķu) sortimentu – tā 1994. gadā dzima SIA “ONAVA”, un vadības grožus pamazām pārņēma dēls Vilnis. Šāda uzņēmuma radīšana bija liels solis dārzkopības attīstībā, ko pavadīja neatlaidīgs darbs un apzināšanās, ko šāds uzņēmums spēj dot Latvijai pēc nesen iegūtās valstiskās neatkarības.

Uzņēmuma misija un mērķis ir ne tikai labākās kvalitātes stādāmā materiāla sagāde Latvijas puķu audzētājiem. Katru sezonu SIA “ONAVA” rūpējas par to, lai Bulduru Dārzkopības vidusskolas dobēs būtu atrodamas jaunas puķu šķirnes, dāvinot gan sēklas, gan jaunstādus, gan sīpolpuķes. Skolā regulāri tiek rīkoti semināri, uzaicinot nozares speciālistus  vai tieši otrādi – braucot pieredzes braucienos uz ārzemēm. Blakus lielajai puķu dobei uzbūvēta arī pergola nokareno podaugu izstādīšanai vasarā, kā arī rīkoti konkursi par skaistāko puķu kompozīciju.

Šodien www.onava.lv mājaslapā atrodams iespaidīgs augu sortiments no vairāk nekā 15 sadarbības partneriem pasaulē – grūti iedomāties, ka tas viss aizsācies ar dažām sēklu paciņām.

“Par ziedošu Latviju!” – šāds SIA “ONAVA” sauklis un arī mēs, Bulduri, esam PAR to!

Sakām lielu PALDIES un novēlam veiksmīgu jaunās sezonas sākumu!