Skola

Mācības rit skolā, kurā ir svaigi remontētas, saulainas mācību auditorijas.
Skolas ēkā atrodas mācību auditorijas, aktu zāle, ēdnīca, viesmīlības mācību telpa, laboratorijas korpuss. Skolas rīcībā ir materiāli – tehniskā bāze un dārza tehnika.