Skolas jaunieši un pedagogi oktobra mēnesī devās divos Erasmus+ projekta ietvaros braucienos uz Beļģiju.

Pirmā projekta “Local production and marketing” ietvaros jauniešu grupa viesojās dārzkopības skolā IPEA La Reid – Province de Liège Ljēžas reģionā.
Projekta mērķis- iepazīties un tikties ar Ljēžas reģiona lokālās produkcijas ražotājiem un kooperatīvu vadītājiem, kas atbalsta vietējos ražotājus, izplatot viņu produkciju. Projekta dalībnieki vēro, diskutē, analizē kā notiek šie procesi un iespējas Beļģijā.
Otra Erasmus+ projekta ietvaros jauniešu grupa ņēma dalību aktivitātē “Bienetre” “Permaculture”, kur tie viesojās Institute Provincial Teaching Agronomique De La Reid Beļģijā, kur iepazinās ar permakultūras pamatprincipiem, apmeklēja bioloģiskās lauksaimniecības un permakultūras saimniecības, kā arī kopīgiem spēkiem izveidoja spirālveida atbalsta mūrīti ar garšaugu dobi.
Neiztrūkstošs ir prieks par rudens ainavām Beļģijas kalnainajos apgabalos.
Esam priecīgi, ka pēc ilgāka pārtraukuma ir iespējams īstenot šos projektus un jaunieši var doties ārpus Latvijas lai paplašinātu savu redzesloku.